fbpx

Sociale klausuler

Handlingsplan angående sociale klausuler

Herning HF & VUC tilstræber, at mindst 3,5 % af årsværkerne udgøres af medarbejdere på særlige vilkår, flexjob, skånejob, i revalidering m.v.

Medarbejdere, som ikke længere kan bestride en stilling på normale vilkår, tilbydes i videst muligt omfang en stilling på særlige vilkår, flexjob, skånejob med løntilskud eller revalidering.

Herning HF & VUC ønsker at være en rummelig skole, både når det gælder elever, kursister og ansatte.

Ledelsen drøfter derfor løbende, hvordan skolens udbud af stillinger kan imødekomme ansøgere, det er vanskeligt at integrere på arbejdsmarkedet, herunder retningslinjer for beskæftigelse af ledige i puljejob, jobtræning og individuel jobtræning.

Når der opslås nye stillinger, overvejer ledelsen, hvordan opslaget kan udformes, så svært integrerbare grupper kan søge.

Skolen etablerer så vidt muligt gerne særlige foranstaltninger, såfremt en medarbejder har behov herfor for at fastholde eller genoptage kontakt med arbejdsmarkedet.

Initiativerne til bidrag til det rummelige arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med skolens øvrige personalepolitikker, herunder seniorpolitik, stresspolitik og syge- og fraværspolitik, der bl.a. har som formål at forebygge nedslidning.