fbpx

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Herning HF & VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi fællesskab kan få tingene til at lykkes. Alle er del af det fælles hold, som tænker i konstruktive samarbejder og har indflydelse på missionens fuldførelse.

Derfor forventer vi, at du overholder disse studie- og ordensregler:

Værdigrundlag

Herning HF & VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle elever og kursister trives og udvikler sig fagligt og personligt. Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes.

Alle elever, kursister og medarbejdere på Herning HF & VUC skal dagligt have mulighed for at samarbejde og udvikle sig i en skolekultur, som bygger på 5 overordnede værdier – FRIDA, som er fundamentet for vores dagligdag både inden for og uden for undervisningslokalet.

Faglighed: Det centrale udgangspunkt for skolens mission er faglighed. Vi skal skabe dygtige elever og kursister, så de kan begå sig i hele verden.

Respekt: En forudsætning for, at vi alle kan indgå i meningsfulde relationer med hinanden er, at elever og kursister respekterer hinanden indbyrdes, lærerne og andre ansatte. Men respekt handler også om at have modet til at have sit eget ståsted og derved respektere sig selv.

Initiativ: Det er ikke nok at være passiv tilskuer til tilværelsen. Vores elever og kursister skal udvikle personlig myndighed, så de handler, både når de kreative ideer spirer frem, og når ønsket om forandring eller forbedring opstår.

Demokrati: Undervisningen og skolens dagligliv bygger på åndsfrihed, demokrati og ligeværd. Derigennem styrker vi elevers og kursisters forståelse for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Ansvarlighed: Til et demokratisk samfund hører medbestemmelse og dermed også medansvar. Vi skal derfor sætte rammerne for, at elever og kursister kan lære at tage ansvar og føle ansvar.

FRIDA er grundlaget for skolens virke og dagligdag, og skolens studie-ordensregler har til hensigt at underbygge disse værdier.

Derfor forventer vi, at vores elever og kursister:

  • Overholder skolens studie- og ordensregler
  • Er studieaktive og deltager velforberedt, aktivt og konstruktivt i undervisningen og skolens liv
  • Udviser nysgerrighed og åbenhed over for andres holdninger
  • Deltager positivt og engageret i undervisningen
  • Viser respekt og tolerance i det daglige samvær med andre