Brochurer

Brochurer

Du åbner brochurerne ved at klikke på billederne herunder.

2-årigt HF

Med vores brochure om det 2-årige HF kan du danne dig et samlet overblik over alle vores HF-linjer.

HF PLUS

Hvis du ændrer karriereplaner, når du har afsluttet din HF, kan du tage et supplerende overbygningsforløb (SOF) på Herning HF.

HF-enkeltfag

Med vores brochure om HF-enkeltfag kan du danne dig et overblik over vores tilbud på HF-enkeltfag.

VUC

Med vores VUC brochure kan du danne dig et overblik over vores tilbud på AVU (9. – 10. klasse), FVU og ordblindeundervisning.

VUC kursustilbud, 2019-20

Se hvornår de forskellige fag på HF-enkeltfag, AVU (9. – 10. klasse), FVU og ordblindeundervisning bliver udbudt.

Foldere

Du åbner folderne ved at klikke på billederne herunder.

Turbo mod EUX

Bliv klar til 2. grundforløb på EUX eller en ungdomsuddannelse.

Turbo19

Kickstart din nye uddannelse i foråret 2019
Brug foråret på TURBO19 til at blive uddannelsesparat og klædt på til optagelse på en erhvervsuddannelse eller på HF på Herning HF & VUC.

FVU

Er dit arbejde og din hverdag besværlig, fordi du ikke læser, staver, skriver eller regner godt nok? Så er du ikke alene.

Heldigvis kan der gøres noget ved det, og FVU kan hjælpe dig!

Ordblindeundervisning

Kan du genkende dette, er du måske ordblind:

  • Læser du langsomt?
  • Har du svært ved at skrive de ord, du gerne vil?
  • Bytter du om på bogstaverne?
  • Har du svært ved at overskue og forstå en tekst?

Vi har undervisning på fuldtidshold, flexhold, deltidshold samt fyraftens- og aftenhold.

AVU på virksomheden

AVU er undervisning på 9. – 10. klasses niveau, som kan målrettes, hvad der er brug for på jeres virksomhed.

FVU på virksomheden

Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Ordblindeundervisning på virksomheden

Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder.

Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

SU

Spørgsmål og svar om SU.

SVU

Denne folder beskriver dine muligheder for at opnå økonomisk støtte til uddannelse, hvis du er i arbejde og ønsker undervisning på VUC.