fbpx

Tilbagebetaling af deltagergebyr

Tilbagebetaling af deltagergebyr

Når du har bestået en hel HF som enkeltfag eller alle fagene i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af deltagergebyr. Du skal anvende dette ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal udfyldes, gemmes på din computer og sendes som vedhæftet fil sammen med relevant dokumentation til vores SU-medarbejder via formularen sikker post https://hhfvuc.signflow.dk/webapp/securemailbox/new (vælg emnet ‘Andet’).

❗ Husk, at det er dit eget ansvar at udfylde og aflevere ansøgningsskemaet og den fornødne dokumentation ❗

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt henholdsvis bestået. Det betyder – selv om du har taget eksaminer ved andre VUC’er, er det Herning HF & VUC, der skal udbetale deltagergebyret til dig.