fbpx

Tilmelding og priser på HF-enkeltfag

Tilmelding

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag ved at tilmelde dig de ønskede fag via skolens webshop

Du kan også tilmelde dig i forbindelse med en samtale med en studievejleder, så du er sikker på, at dit kursusforløb passer med dine ønsker, forudsætninger og behov. Klik her for at bestille tid i studievejledningen. Du  er også velkommen til at bestille en tid på telefonnr. 96 27 62 00.

Husk at medbringe dokumentation for tidligere aflagte prøver/eksaminer i digitaliseret form på et USB-stik til optagelsessamtalen samt betalingskort eller MobilePay.

Adgangskrav
Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning, dvs. undervisning, der svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole, en fri grundskole, en efterskole eller en anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau – eller have faglige kvalifikationer, som, vi skønner, er tilstrækkelige.

Priser

Ved optagelse på HF-enkeltfag er der deltagerbetaling. Nedenstående gebyrer gælder for kursister, som ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Har du det, kan du se prisen her.

Klik her for at se en liste over videregående uddannelser.

Pris: 550 kr.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Tysk

Pris: 1.400 kr.

 • Erhvervsøkonomi

Alderspensionister og efterlønnere skal betale ovennævnte gebyrer samt yderligere kr. 750,- pr. fag.

Tilmeld dig online