fbpx

Strategi

Herning HF & VUC – Vision 2023

Strategi 2023

Vi er en rummelig skole, som tilbyder en lang række uddannelsesmuligheder for både unge og voksne.

Vi er en skole for nysgerrige unge, som har lyst til at lære – og vi er en skole for voksne, som er på vej mod en ny fremtid.

Vi hylder mangfoldigheden, og for os er det vigtigt, at alle vores elever og kursister lærer nyt hver dag og bliver udfordret fagligt.

Vores overordnede strategiske fokusområder er:

 

Læselyst

Vi ønsker at favne både unge og voksne på forskellige faglige niveauer, så de tror på egne evner og er sikret den bedste indlæring.

Dysleksivenlig undervisning

Gennem en fælles didaktisk model med læsestrategier sikrer vi, at alle elever og kursister får optimalt udbytte af undervisningen, og at vores ordblinde elever og kursister ligger på niveau, hvad angår gennemførelse. Derfor skal undervisningen i alle fag være dysleksivenlig.

Vi er den mest ordblindevenlige ungdomsuddannelse i vores optageområde. Både i de humanistiske og naturvidenskabelige fag løfter vores ordblinde elever og kursister sig.

SPS gentænkt

Vores arbejdsgruppe inden for specialpædagogisk støtte (SPS) anvender alle SPS-timer på at dygtiggøre vores elever og kursister, så de får de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

Bæredygtig skole

For os er det vigtigt, at vi udviser ansvar over for den verden, vi driver skole i. Derfor har vi bl.a. fokus på bæredygtige initiativer.

Grøn skole

Den 3. oktober 2022 hejste vi Det Grønne Flag. Vores Grønne Råd synliggør, at vi som skole har et medansvar for klima og miljø. Derfor følger vi de 7 trin til Grøn Skole for at skabe så mange grønne initiativer som muligt, som bidrager til et bæredygtigt miljø.

Digitalt løft

Vi fokuserer på, at vores elever og kursister lærer på bedst mulig vis. Derfor har vi fokus på de forskellige undervisningsformer, hvor vi løbende sparrer med hinanden for også at opnå undervisning af den bedste kvalitet, når den foregår online.

Digital læring

Igennem digital læring løfter vi elever og kursisters digitale kompetencer. Samtidigt løfter vi lærernes digitale kompetencer vha. pædagogiske it-værktøjer, så de understøtter og styrker elever og kursisters kreative læreprocesser – også i det virtuelle rum.

Netundervisning

For at opnå den højest mulige gennemførelsesprocent og det højest mulige karakterniveau for netkursister gentænker vi netdidaktikken, så elever og kursister får det højest mulige læringsudbytte af netundervisningen. Derfor udarbejder vi fælles retningslinjer og standarder for virtuel undervisning og netundervisning, som fastholder aktivitetsniveauet og kvalitetssikrer læringsudbyttet i den online undervisningsform.