fbpx

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Vejledning af elever med særlige behov.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS-vejledning er en faglig vejledning, hvor der er fokus på udvikling af strategier, der støtter indlæring, strategisk læsesforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Hvis du har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre handicaps, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge støtte. Elever med følgende udfordringer kan ansøge om SPS-vejledning:

  • Ordblinde
  • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD mm.)
  • Døve eller hørehæmmede
  • Blinde eller svagsynede

Du kan få støtte til IT-hjælpemidler, studiestøttetimer, specialstole eller andet. Dit støttebehov skal være dokumenteret.

Får du tildelt SPS-timer vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dit behov og særlige udfordringer.

Ønsker du at ansøge om SPS skal du henvende dig i studievejledningen.

Vil du vide mere om SPS, kan du se en mere uddybende forklaring i denne folder.