fbpx

Vigtige datoer i foråret 2021

Dato
Frist for SSO-valg kl. 16.00 20. januar
Frist for valt af fag til eksamensprojekt (EP) 28. januar
NF 2. projekt 1. februar
SSO – 2. vejledning 22. februar
3 POP Engelsk og 2. fremmedsprog 25. februar – 26. februar
6. POP Fagpakkefag 25. februar – 26. februar
HF terminsprøver 2. marts – 4. marts
Laboratoriekursus Mediefag 6. marts
AVU terminsprøver 9. marts – 12. marts
SSO-start kl. 12.00 19. februar
3. NF projekt 22. marts
SSO – 3. vejledning 22. marts
SSO – skrivestue 22. marts – 25. marts
Frist for SSO-aflevering kl. 12.00 26. marts
Frist for godkendelse af problemformulering til EP 9. april
Laboratoriekursus i Idræt C 10. april – 11. april
NF eksamensprojekt 3 x 0,5 blokdage 12. april – 15. april
Laboratoriekursus i Billedkunst C 16. april
Laboratoriekursus i Kemi C 17. april – 18. april
EP skrivestue 19. april – 21. april
HF-e aflevering af eksamensprojekt (EP) kl. 12.00 22. april
Laboratoriekursus i Geografi C 24. april – 25. april
NF – fællesfaglig eksamen 26. april – 7. maj
Laboratoriekursus Billedkunst C 1. maj – 2. maj
2-årig HF – Gallafest (aflyst pga. coronasituationen) 7. maj (aflyst)
HF – offentliggørelse af eksamensplan Tidligst 29. april og senest 6. maj
HF – skriftlige eksaminer 21. maj – 26. maj
Sidste mulige eksamensdag 23. juni
Dimissionsdag 2-årig HF 24. juni
Dimissionsdag HF-enkeltfag 25. juni

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Elevcoach

Læs mere om vores elevcoach og kom i kontakt os

Ferieplan

Se en oversigt over, hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, og hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om, hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her, hvilke programmer du kan installere, og hvordan du kommer i gang.

Restudy

Har du brug for en ekstra gennemgang af et fagligt emne eller et supplement til det boglige pensum, kan du få hjælp på restudy.dk.

Studieboliger

En studiebolig/ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, som skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU. Har du brug for hjælp, står vores SU-vejledere klar.