fbpx

Vigtige datoer i skoleåret 2023-2024

Hvad sker hvornår i løbet af skoleåret?

 Dato – 2023
Første skoledag for 1.HF9. august
Første skoledag HF-enkeltfag9. august
Første skoledag for 2. HF10. august
Første skoledag for AVU10. august
Start HF-netundervisning15. august
Fagpakkedag for 2. HF17. august
NF-dag for 1. HF18. august
Café18. august
Blokdag kunstneriske fag/idræt24. august
Introtur for 1. HF (Ømborgen)28.-31. august
SOF start1. september
Introtur for 1. HF (Ømborgen)4.-5. september
Forældreaften6. september
Elevfest8. september
Studietur11.-15. september
Morgensamling19. september
POP1, Kunstneriske fag/idræt20.-21. september
Valg af fag, EP21. september
Café6. oktober
Morgensamling13. oktober
Efterårsferie14.-22 oktober
POP, studiepraktik25.-27. oktober
Workshop: Mediefag28. oktober
SSO-basar2. november
POP, VIA-cases9. november
Elevfest10. november
HF-enkeltfag: EP-info/-opstart14. november
HF-enkeltfag: EP-skrivestue15.-17. november
KS-trækning22. november
Offentliggørelse af eksamen24. november
Morgensamling30. november
Juleklip/julevolley1. december
AVU/FVU/OBU: Skriftlig dansk: D, G / Dansk som andetsprog: D, G4. december
AVU/FVU/OBU: Skriftlig dansk: D, G / Dansk som andetsprog: D, G5. december
Offentliggørelse af alle prøver6. december
HF: Skriftlig matematik: C, B, A6. december
HF: Skriftlig dansk: A7. december
AVU/FVU/OBU: Skriftlig engelsk: D, G8. december
AVU/FVU/OBU: Skriftlig matematik: D11. december
HF: Skriftlig engelsk: A, B12. december
FVU/OBU: Undervisning slut20. december
Sidste prøvedag21. december
Juleferie22. december 2023 – 2. januar 2024
 Dato – 2024
Første prøvesag2. januar
1. HF, 2. HF og HF-enkeltfag: Opstart3. januar
AVU: Opstart4. januar
Morgensamling8. januar
Info om SSO9. januar
POP fagpakkedag9. januar
Café12. januar
POP3 EAMV16.-18. januar
Valg af fagpakke22. januar
SSO-café 129. januar
Find guld31. januar
 februar
Caféfebruar
Vinterferiefebruar
Fællessamling for 1.HF og 2.HFfebruar
Workshop: Mediefag februar
Terminsprøve i dansk (HF)februar
Terminsprøve i engelsk (HF)marts
Terminsprøve i matematik (HF)marts
Terminsprøver (AVU)marts
Laboratoriekursus: Biologi Cmarts
SSO-café 2marts
SSO udleveres kl. 12marts
POPmarts
Aflevering af SSOmarts
Elevfestmarts
Laboratoriekursus: Geografi Cmarts
POP7marts
Fællessamling for 1.HF og 2.HFmarts
Påskeferieapril
Studievalg 1.HFapril
Workshop: Idræt Capril
Laboratoriekursus: Kemi Capril
HF: Gallafest19. april
Workshop: Billedkunst Capril
Workshop: Mediefag Capril
Fællessamling for 1.HF og 2.HFmaj
Delvis offentliggørelse af eksamenmaj
Store bededagmaj
Offentliggørelse af eksamen / Sidste undervisningsdagmaj
Skriftlig engelsk: G (AVU/FVU/OBU)maj
HF: Skriftlig dansk: Amaj
HF: Skriftlig engelsk: Bmaj
Kr. Himmelfartsferie (Skolen holder lukket)maj
HF: Skriftlig matematik: C, B, Amaj
AVU/FVU/OBU: Skriftlig dansk: D, Gmaj
AVU/FVU/OBU: Skriftlig matematik: Dmaj
2. pinsedagmaj
Grundlovsdag5. juni
Sidste eksamensdagjuni
Dimission for 2-årig HF og HF-enkeltfagjuni
Sommerafslutning for AVU, FVU og OBUjuni

Fester og fredagscaféer

Elevfester og fredagscaféer – Skoleåret 2023/2024Dato – 2023
Café18. august
Elevfest8. september
Café6. oktober
Elevfest10. november
Café1. december
 Dato – 2024
Elevfest19. januar
Café2. februar
Elevfest15. marts
Café5. april
Gallafest for 2. HF · Elevfest for alle fra kl. 2119. april
Café17. maj

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Ferieplan

Se en oversigt over, hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, og hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om, hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her, hvilke programmer du kan installere, og hvordan du kommer i gang.

Studieboliger

En studiebolig/ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, som skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU. Har du brug for hjælp, står vores SU-vejledere klar.