fbpx

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2022 – 2023

  Fra Til
Administrationen og studievejledningen åbner Mandag d. 1. august  
Første undervisningsdag, 1. års HF Mandag d. 8. august kl. 8.10 til introduktionsdag og undervisning  
Første undervisningsdag, 2. års HF Tirsdag d. 9. august, se dit skema i Ludus  
Første undervisningsdag, HF-enkeltfag Onsdag d. 10. august, se dit skema i Ludus  
Første undervisningsdag, AVU/FVU/OBU Mandag d. 15. august kl. 8.10 i Festsalen  
Første undervisningsdag, HF SOF Mandag d. 15. august, se dit skema i Ludus  
Efterårsferie Lørdag d. 15. oktober Søndag d. 23. oktober
Sidste undervisningsdag før jul, AVU Fredag d. 9. december  
Mundtlige AVU-prøver Mandag d. 12. december Onsdag d. 21. december
Sidste undervisningsdag før jul, HF samt FVU/OBU Onsdag d. 21. december  
Juleferie Torsdag d. 22. december Tirsdag d. 3. januar
Første undervisningsdag efter jul, alle Onsdag d. 4. januar  
Vinterferie Lørdag d. 11. februar Søndag d. 19. februar
Påskeferie Lørdag d. 1. april Mandag d. 10. april
St. Bededag Fredag d. 5. maj  
Sidste undervisningsdag, AVU Fredag d. 12. maj  
Sidste undervisningsdag, 2. HF Fredag d. 12 maj  
Kr. Himmelfart Torsdag d. 18. maj Søndag d. 21. maj
Eksamens- og prøveperiode, AVU Mandag d. 15. maj Onsdag d. 21. juni
Eksamens- og prøveperiode, HF Mandag d. 15. maj Onsdag d. 21. juni
Pinse Lørdag d. 27. maj Mandag d. 29. maj
Grundlovsdag Mandag d. 5. juni  
Dimissioner, 2-årigt HF Torsdag d. 22. juni  
Dimission, HF-enkeltfag Torsdag d. 22. juni  
Første sommerferiedag Lørdag d. 24. juni  
Studievejledningen og administrationen lukker Tirsdag d. 27. juni kl. 12.00  Fredag d. 28. juli

Alle dage er inklusive.

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågælende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, samt, hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her hvilke programmer du kan installere og hvordan du kommer igang.

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU har du brug for hjælp står vores SU-vejledere klar.