fbpx

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget

Medlemmer af uddannelsesudvalget
Formand: Lone Børlum (Udpeget af FH Herning og Ikast-Brande)
Kirsten Bjørn-Thygesen (FOF, valgt af driftoverenskomstparterne)
Tove Engedal (LærDansk, valgt af driftoverenskomstparterne)
Jeanette Frydendal Nielsen (Lærerrepræsentant)
Anne-Mette Thorøe (Rektor, Herning HF & VUC, uden stemmeret)

Mødereferater
Referat fra mødet den 24. november 2020
Referat fra mødet den 23. maj 2019
Referat fra mødet den 17. maj 2018
Referat fra mødet den 16. november 2017
Referat fra mødet den 10. maj 2017
Referat fra mødet den 9. november 2016
Referat fra mødet den 25. november 2015