fbpx

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Bliv bedre til at læse, stave, regne eller it.

Forberedende voksenundervisning

Vil du blive bedre til matematik, it  eller til at læse eller skrive dansk eller engelsk, så er FVU tilbuddet til dig.

Vi har mange forskellige forløb, og vi optager nye kursister hver uge. Du kan studere på fuld- eller deltid, og vi har hold både om dagen og om aftenen. 

Det er gratis at deltage i FVU. Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen. Læs mere om SVU.

VUC – din vej videre

VUC er din vej til uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder almen kompetencegivende uddannelse og kursusforløb til den enkelte. Uanset fagligt niveau, drømme og ambitioner er du velkommen hos os.

Vi er kendt for vores voksenpædagogik, fordi vi møder vores kursister som ligeværdige voksne.

Der er flere måder at komme i gang. Skal vi hjælpe dig videre?

Har du brug for hjælp, så  ring eller skriv til os.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Undervisning i dansk, matematik, digital og engelsk

FVU er opdelt i forskellige trin på 40-80 lektioner, og efter hvert trin er der en frivillig prøve.

Dansk
I FVU-dansk kommer du til at læse tekster, som du kan møde i din hverdag, f.eks. vejledninger, pjecer og artikler. Du kan også arbejde med dine egne tekster fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser. Du kommer til at skrive beskeder, huskesedler, e-mails og andre skriveopgaver fra hverdagen. Du lærer staveregler, hvordan ordene er bygget op og bliver bedre til at stave.

Matematik
I FVU-matematik kommer du til at arbejde med noget, du kan møde i hverdagen, f.eks. tal fra TV, aviser, rabatter, tilbudspriser og lønsedler.

På trin 1 arbejder du med grundlæggende hverdagsregning, f.eks. at gange, dividere og regne med brøker og decimaler.

På trin 2 lærer du at beregne areal, rumfang, at regne med procenter og at kunne forstå nogle lidt sværere opgaver med både tekst, tal og figurer.

FVU-digital
Bliv rustet til at bruge IT i hverdagen
FVU-digital er en hjælp til, at du kan få styrket dine grundlæggende færdigheder i at bruge digitale værktøjer, kommunikere og håndtere data.

 

Engelsk
Bliv bedre til engelsk
Undervisningen i grundlæggende engelsk gør dig bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Du kommer til at arbejde med de udtryk og informationer, som du har brug for i din hverdag.

FVU-digital
Bliv rustet til at læse FVU-dansk
På FVU-start bliver du bedre til dansk, og du lærer nye ord. Du bliver bedre til at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Hvornår kan jeg få undervisning?

Daghold

FVU-dansk – Trin 1-4

Mandag

Kl. 08.10 – 13.00

FVU-dansk – Trin start + 1-4

Fredag

Kl. 08.10 – 13.00

FVU-matematik – Alle trin

Tirsdag

Kl. 13.45 – 16.00

Fyraftenshold

FVU-dansk – Trin start + 1-4

Mandag

Kl. 16.30 – 19.45

Aftenhold

FVU-dansk – Trin 1-4

Onsdag

Kl. 18.15 – 20.45

 

 

Tilmelding

Før du kan blive optaget, skal du til en test. Vi bruger testen til at se, hvilket udbytte du kan få at at gå på FVU.

Hvis testen viser, at du kan få udbytte af at gå på FVU, kan du blive optaget uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har deltaget i.

I videoen kan du se, hvordan du bliver optaget på FVU.

Der udbydes også FVU-undervisning andre steder i Herning og Ikast.

Aktuelle hold kan findes på https://aof.dk/aftenskoler/aof-ikast/

Der udbydes FVU-undervisning i dansk på Social- og Sundhedsskolen i Herning for egne elever.

Der udbydes FVU-undervisning for tosprogede på Sprogcenter Midt, se https://www.sprogcentermidt.dk/find-os/herning/

Se tillige www.voksenuddannelse.dk, hvor du kan søge uddannelser på fag, sted og dato.