Ordblindeundervisning

Undervisning, der er tilrettelagt lige til dig.

VUC – din vej videre

VUC er din vej til uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder almen kompetencegivende uddannelse og kursusforløb til den enkelte. Uanset fagligt niveau, drømme og ambitioner er du velkommen hos os.

Vi er kendt for vores voksenpædagogik, der møder vores kursister som ligeværdige voksne.

Ordblindeundervisning for voksne

Har du vanskeligt ved at læse, er du måske ordblind. Hos os kan du blive testet for ordblindhed, og har herefter mulighed for at deltage i ordblindeundervisning for voksne.

Vi har undervisning på små hold med 3-6 deltagere, med undervisning, der er tilrettelagt lige til dig. I vores kursustilbud kan du se en oversigt over vores hold.

Det er gratis at deltage i ordblindeundervisningen. Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen. Læs mere om SVU.

Jimmy Jessen fortæller om hvad ordblindeundervisningen på Herning VUC har betydet for ham.

Tilmelding

For at blive optaget skal du til en samtale med en studievejleder. Ring på 96 27 62 00 og lad os hjælpe dig med at finde et tidspunkt til en samtale.

Vejlederen taler med dig om din læsning og skrivning og dine ønsker til undervisning. Du skal også tage en test på computeren. Testen viser, om du er berettiget til ordblindeundervisning. Samtale og test tager ca. 1½ time.

I videoen kan du se hvordan du bliver optaget på ordblindeundervisningen.

Hør mere
om dine
muligheder