fbpx

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledning til unge op til 25 år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. UU’erne kan desuden også vælge at opsøge andre unge under 25 år, som endnu ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning har til hensigt at lære børn og unge om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derfor er det et tilbud til unge om at blive uddannelsesparate og tage store belsutninger om deres liv, uddannelse og fremtidge arbejde.

Ungdommens uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og i samarbejde med dig lave en uddannelsesplan.

Du kan dog få vejledning om og hjælp til flere ting:

  • Hvilke muligheder du har for uddannelse
  • Kontakt med uddannelsesstederne
  • Adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudie
  • Praktikforløb
  • Brobygning
  • Økonomi under uddannelsen

 

Hvem kan få uddannelsesvejledning?

I grundskolen er der kollektiv vejledning til alle fra 7.-10. klasse og individuel vejledning til unge under 25 år, som endnu ikke er klar til eller har gennemført en uddannelse.

Hvis du er 15-17 år og ikke har eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, bliver du kontaktet af din UU-vejleder, så UU sammen med dig og dine forældre får lavet en uddannelsesplan.

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du:

  • Er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
  • Ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse

 

Vil du vide mere?

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på UU Hernings hjemmeside her.

Der er flere måder at komme i gang. Skal vi hjælpe dig videre?

Har du brug for hjælp, så står vi  til rådighed med hvilke spørgsmål du end måtte have vil jeg rigtig gerne hører fra dig.