Aflevering af lånte materialer

Aflevering af lånte materialer

Du skal efter endt brug naturligvis aflevere bøger og andre materialer, som du har fået udleveret i forbindelse med din uddannelse.

Bøger og andre materialer afleveres efter brug – dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Fik du ikke afleveret lånte materialer?
Har du ikke afleveret de udlånte materialer indenfor en rimelig frist, vil du modtage en rykkerhenvendelse fra skolen med anmodning om at indbetale et beløb svarende til værdien af de lånte bøger og materialer. Derudover skal du betale et gebyr på Kr. 50,00 pr. bog.

Skulle du fortsat ikke have afleveret de pågældende materialer eller betalt det krævede beløb, vil skolen oversende kravet til Inddrivelsescentret under Skatteministeriet. Du vil så skulle betale et gebyr (p.t. 100 kr.) oven i det skyldige beløb.

Der gøres opmærksom på, at Inddrivelsescentret har beføjelse til at foretage modregning af det skyldige beløb i betalinger fra det offentlige. Ligeledes gøres opmærksom på, at Inddrivelsescentret kan foretage anmeldelse til RKI (Ribers Kredit Information).