fbpx

Studieboliger

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse.

På Lejehuset.dk, der er en fælles venteliste og et udlejningssamarbejde mellem Boligselskabet FruehøjgaardBomidtvestog FællesBo, finder du mere end 900 studieboliger i Midt- og Vestjylland.

Studieboligerne ligger enten i afdelinger med familieboliger eller i afdelinger, hvor der kun er studieboliger – her er der ofte et særligt studiemiljø.

Du kan se alle studieboligerne på Lejehuset.dk – det er også her du gratis bliver skrevet op til en studiebolig.

 

Vil du gerne bo tæt på skolen?

Ca. 50 meter fra skolen har FællesBo en afdeling med 99 studieboliger til SU-venlige priser. Læs mere om studieboligerne her. Du kan blive skrevet gratis op til en studiebolig i afdelingen på Lejehuset.dk.

 

Bor du langt væk fra skolen?

Så kan du måske få pendlerfortrin til en studiebolig. Herning Kommune har en aftale med FællesBo og Boligselskabet Fruehøjgaard om fortrinsret for pendlere til studieboliger.

For at få noteret pendlerfortrinnet på din ansøgning skal du opfylde disse regler:

  • Du skal have bopæl uden for Herning og Ikast-Brande Kommune.
  • Dit uddannelsessted skal være beliggende i Herning Kommune.
  • Du skal have bopæl (folkeregisteradresse) mindst 30 km fra uddannelsesstedet.

Læs mere om pendlerfortrin på Lejehuset.dk. Hvis du har brug for råd og vejledning før du kontakter boligforeningerne kan studievejleder Finn Aaby være behjælpelig.

 

Har du styr på dine rettigheder og forpligtelser?

Som lejer (og udlejer) har man en række rettigheder og forpligtelser. På Lejeloven.dk kan du blive klogere på hvorfor lejekontrakten er vigtig, fastsættelse af husleje, ind- og fraflytning m.v.

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågælende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, samt, hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her hvilke programmer du kan installere og hvordan du kommer igang.

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU har du brug for hjælp står vores SU-vejledere klar.