Netundervisning

Har du behov for en fleksibel studieform kan du deltage i HF-undervisningen virtuelt.

 

Netundervisning

Netundervisning er vores tilbud om fleksibel undervisning, der kun kræver, at du har adgang til internettet. Du følger en studieplan, og dokumenterer løbende studieaktivitet gennem dine skriftlige afleveringer. De skriftlige afleveringer kan være både tekst-, lyd- og billedfiler. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med en eksamen.

Netundervisning er et godt valg, hvis

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din livssituation
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt
 • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
 • du er indstillet på at være studieaktiv og følge fagets studieplan
 • du har en stærk selvdisciplin og kan overholde deadlines
 • du har gode it-kompetencer

Tilmelding og optagelse

Du kan blive optaget tre gange om året.

Tilmeldingsfristerne er den 16. august, den 11. oktober og den 17. januar. Ved de fleste C-niveau fag har vi vintereksamen, så du kan nå B-niveau på et år.

I forbindelse med opstart har du mulighed for at deltage i et informationsmøde, hvor du bliver fortrolig med netundervisningen og læringsplatformen Sharepoint. Al undervisning foregår via Sharepoint.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig.

Bemærk: Når du er tilmeldt Netundervisning er du automatisk tilmeldt eksamen.

Særlige betingelser for Netundervisning

På Netundervisning er der særligt skærpede krav om studieaktivitet og overholdelse af studieplanen.

Du skal have internetadgang derhjemme. Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram og være rutineret computerbruger. Derudover skal du være indstillet på, at der også er mundtlige fremstillinger via din computer, f.eks. i form af lyd- eller billedfiler.

Fag

Vi tilbyder følgende HF fag som virtuel undervisning:

 • Dansk A
 • Biologi C
 • Engelsk C, B, A
 • Geografi C
 • Historie B
 • Idræt C
 • Kemi C
 • Matematik C, B, A
 • Mediefag C
 • Religion C
 • Samfundsfag C, B
 • Tysk C, B
 • Psykologi C, B

Læs mere om fagene.

Tilmeld dig online

Hør mere om dine muligheder