fbpx

Netundervisning

Praktiske oplysninger til netkursister.

Praktiske oplysninger til netkursister 

Praksis-/laboratoriekurser

Der er tilknyttet et obligatorisk praksis-/laboratoriekursus til fagene biologi, geografi, idræt, kemi og mediefag. Deltager du ikke i dette, kan du ikke gå til eksamen i det pågældende fag og vil automatisk blive udmeldt fra holdet pga. manglende studieaktivitet.

Praksis-/laboratoriekurset foregår i et koncentreret forløb i en weekend. Kurset har et omfang på cirka 15 klokketimer. På praksis-/laboratoriekurset skal du gennemføre de praktiske øvelser, der hører til det enkelte fag, og efterfølgende skal du udarbejde rapporter til godkendelse.

Deltagelse i praksis-/laboratoriekursus på B eller A-niveau forudsætter, at faget er gennemført på det underliggende niveau.

Visse netfag har laboratoriekurser eller workshops på skolen, som forløber over to kursusdage. Her træner du den praktiske dimension i faget, så du er klar til eksamen. 

Som netkursist er du automatisk tilmeldt praksis-/laboratoriekurset i fagene biologi, billedkunst, geografi, idræt, kemi og mediefag, som afholdes her på skolen:

Obligatoriske kursusdage med mødepligt:
Mediefag afholder workshops:
Lørdag d. 29. oktober 2022: Kl. 10-13 Hold 22meC70 
Lørdag d. 25. februar 2023: Kl. 10-13: Hold 22meC71
Lørdag d. 25. februar 2023: Kl. 13-15 Hold 22meC70 og 22meC71
Søndag d. 30. april 2023: Kl. 10-13 Hold 22meC70 og 22meC71

Geografi afholdes d. 11. – 12. marts 2023.
Biologi afholdes d. 25. – 26. marts 2023.

Idræt afholder laboratoriekursus d. 15 – 16. april 2023.
Kemi afholdes d. 22. – 23. april 2023.
Billedkunst afholder praksisdag lørdag den 29. april 2023.

Husk: Du skal deltage i praksis-/laboratoriekurset, hvis du har tilmeldt dig som netkursist i biologi, billedkunst, geografi, idræt, kemi eller mediefag, ellers er det ikke muligt at gå til eksamen, og du vil blive udmeldt fra holdet.

Microsoft Teams

Netundervisning foregår via Microsoft Teams

Her har hvert fag sit eget team, hvor du finder materialerne til dit fag, herunder opgaver, tekster, oversigter, vejledninger mm. Det er også her, du afleverer dine opgaver, får råd og hjælp fra din netlærer og kan chatte med dine medkursister.

Du skal bruge følgende loginoplysninger:
Du skal bruge dit uni-login brugernavn, samt @hhfvuc.dk som brugernavn.

Hvis dit uni-login brugernavn er Bill123, skal du logge på med Bill123@hhfvuc.dk. Adgangskoden til Microsoft Teams er den samme, som du anvender på skolens netværk.

Studieaktivitet

På Netundervisning er der særligt skærpede krav om studieaktivitet og overholdelse af studieplanen.

Netundervisning foregår via Microsoft Teams. Undervisningen er modulopbygget og studieaktivitet måles på kursisternes evne til at håndtere stof, der er introduceret i det gennemført modul. Den mest oplagte dokumentation er gennem aflevering af opgavebesvarelser eller kort essayskrivning. Der er dog også en del alternative måder at dokumentere studieaktivitet på:

  • Upload af video, hvor du fortæller om et emne eller viser løsning af problemer.
  • PowerPoint-show med tale.
  • Skype-samtale, evt. med inddragelse af objekter på computer.
  • Video optaget på mobiltelefon eller tablet.

Det kan være en særlig udfordring i sprogfag at opnå den mundtlige dimension af undervisningen gennem skriftlige afleveringer. Her kan nogle af de ovenstående metoder være oplagte muligheder til at demonstrere din mundtlige kunnen.

Studieplan

Når du er optaget på et netfag, modtager du en studieplan fra din netlærer.

En studieplan er en individuel aftale mellem dig og din lærer, som beskriver, hvornår du skal have læst en given mængde materiale, og hvornår du skal aflevere dine dokumentationsopgaver i det pågældende fag. Det er altså en plan for, hvordan du når gennem fagets stof og får afleveret de påkrævede afleveringer.

Du er selv ansvarlig for at overholde din studieplan.

Hvis du ikke følger din studieplan, betragtes du ikke som studieaktiv. Hvis du ikke er studieaktiv bliver du udmeldt fra faget, og det kan betyde, at du mister retten til at modtage SU og evt. skal tilbagebetale SU for perioden, hvor du ikke har været studieaktiv.

Du er kun studieaktiv, hvis du afleverer samtlige opgaver og går til prøve i faget.

Større Skriftlig Opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP)

Hvis du ønsker at tage en hel HF, skal du også skrive SSO og EP.

SSO
SSO er en individuel, større skriftlig opgave. Opgaven skal skrives i 1-3 fag, og mindst 1 af fagene skal være på B-niveau.

Formålet med opgaven er, at du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Du skal demonstrere, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at du er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag.

Læs mere om SSO i HF-bekendtgørelsen.

EP
Eksamenprojektet omfatter to til tre fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Du skal udarbejde eksamensprojektet på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

Læs mere om EP i HF-enkeltfagsbekendtgørelsen.

Teknisk support

Er du netkursist og har brug for teknisk support kan du få hjælp i nedenstående tidsrum:

Mandage kl. 12.30 – 13.30 på tlf. 20 74 24 30
Onsdage kl. 10.00 – 11.00 på tlf. 40 88 62 06

Undervisningsmaterialer

Selve undervisningsmaterialet tager ofte udgangspunkt i en i-bog/e-bog. Udover disse kan du bl.a. også blive præsenteret for:

  • Scannede sider og dokumenter fra supplerende litteratur
  • Billedmateriale
  • Avisartikler m.m. fra infomedia
  • Lyd- og filmbidder fra youtube.com – og evt. lærerens egne uploadede filer til youtube.com
  • Quizzer – enten i lærebog eller på emu.dk (Undervisningsministeriets hjemmeside).

Det kan selvfølgelig forekomme, at du må benytte en fysisk bog eller andet fysisk materiale, men det mest optimale er net baseret undervisningsmateriale, og det bestræber vi os selvfølgelig på at kunne tilbyde.