fbpx

Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

Som borger i Danmark kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. På Herning HF & VUC udfører vi Individuel Kompetencevurdering (IKV) inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau. 

Læs mere om IKV her.

Hvis du gerne vil have, at Herning HF & VUC hjælper dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre sådan:

  1. Gå ind på Uddannelsesguiden og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
  2. Gå ind på www.minkompetencemappe.dk. Her kan du danne dig et overblik over, hvilke kompetencer du har.
  3. Book tid til en samtale med en studievejleder på Herning HF & VUC via tidsbestilling. For HF-niveau skal du vælge HF-enkeltfag/HF-net. For AVU skal du vælge FVU, OBU og AVU.
  4. Når du skal til samtale med studievejlederen så husk at tage din udfyldte kompetencemappe, dine eksamensbeviser og anden dokumentation, som fortæller om dine kompetencer, med.
  5. Til samtalen vil studievejlederen tage stilling til, om du har mulighed for at blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal have hjælp et andet sted.
  6. Studievejlederen finder – sammen med din faglærer i det eller de fag, det handler om – ud af, hvordan din kompetencevurdering skal foregå, og kalder dig ind.
  7. Faglærer og studievejleder vurderer resultatet, og du får svar.

Du kan altid få svar på dine spørgsmål

Ring eller skriv til os – eller book tid hos en af vores dygtige studievejledere, hvis du har brug for hjælp til at finde svar på dine spørgsmål.

Hvad er en IKV, og hvad kan man bruge den til?​

Hvis du gerne vil have en kompetencevurdering for at få et kompetencebevis – uden at du samtidig vil ansøge om en plads på VUC – gælder følgende:

Grundlaget for vurderingen skal være de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere her. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse såvel som for alle gymnasiale uddannelser. Herning HF & VUC kan realkompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, henviser vi dig til et andet VUC, hvor faget findes.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne medføre krav om fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter.

Anerkendelse af realkompetencer vil ske på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af dine realkompetencer.

Individuel kompetencevurdering på AVU og gymnasialt niveau er gratis for brugerne. Der er klageadgang til Kvalifikationsnævnet.

Gennem praktik- og projektforløb får du en smagsprøve på uddannelser, som du måske slet ikke vidste eksisterede. Du møder studerende fra forskellige videregående uddannelser, og du kommer i studiepraktik.

Hvordan får jeg foretaget en IKV?

Der går ca. 1 måned, fra du tager kontakt til en studievejleder, til din sag er afsluttet.

Hvad koster det?

På AVU og gymnasialt niveau er en IKV gratis.