fbpx

Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

Som borger i Danmark kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. På Herning HF & VUC udfører vi Individuel Kompetencevurdering (IKV) indenfor fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau. 

Læs eventuelt mere om IKV her.

Hvis du ønsker, at Herning HF & VUC hjælpe dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende:

  1. Gå ind på Uddannelsesguiden og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
  2. Gå derefter ind på www.minkompetencemappe.dk. Dette er et hjælperedskab til dig, når du skal forsøge at kortlægge dine egne kompetencer.
  3. Book en tid til samtale med en studievejleder på Herning HF & VUC tidsbestilling. For HF-niveau skal du vælge HF-enkeltfag/HF-net. For AVU skal du vælge FVU, OBU og AVU.
  4. Medbring din udfyldte kompetencemappe samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation til belysning af dine kompetencer til samtalen med studievejlederen.
  5. Under samtalen vil studievejlederen tage stilling til, om du har mulighed for at blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises videre til en anden instans.
  6. Studievejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i de eller de pågældende fag, hvorledes kompetencevurderingen skal finde sted, og du indkaldes hertil.
  7. Faglærer og studievejleder vurderer resultatet og du får svar.

Der er flere måder at komme i gang. Skal vi hjælpe dig videre?

Har du brug for hjælp, så står vi  til rådighed med hvilke spørgsmål du end måtte have vil jeg rigtig gerne hører fra dig.

Hvad er en IKV, og hvad kan man bruge den til?​

Ønsker du en vurdering alene med henblik på udstedelse af kompetencebevis, uden samtidig at ansøge om optagelse på VUC, gælder følgende:

Grundlaget for vurderingen skal være de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere her. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse såvel som for alle gymnasiale uddannelser. Herning HF & VUC kan realkompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et andet VUC, hvor faget måtte findes.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne medføre krav om fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter.

Anerkendelse af realkompetencer vil ske på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af dine realkompetencer.

Individuel kompetencevurdering på AVU- og gymnasialt niveau er gratis for brugerne. Der er klageadgang til Kvalifikationsnævnet.

Gennem praktik- og projektforløb får du en smagsprøve på uddannelser, du måske slet ikke vidste eksisterede. Du møder studerende fra forskellige videregående uddannelser, og du kommer i studiepraktik.

Hvordan får man foretaget en IKV?

I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet.

Hvad koster det?

På AVU- og gymnasialt niveau er en IKV gratis.