Netundervisning

Har du behov for en fleksibel studieform, kan du deltage i HF-undervisningen virtuelt.

Netundervisning

Har du behov for en fleksibel studieform, kan du deltage i HF-undervisningen virtuelt.

På Herning HF er vi stolte af at sige, at der altid er plads til alle. Det gælder også dig, som har brug for mere fleksibilitet i dit studie. Derfor tilbyder vi også HF som netundervisning.

Netundervisning er vores tilbud om fleksibel undervisning, der kun kræver, at du har adgang til internettet. Du følger en studieplan, og dokumenterer løbende studieaktivitet gennem dine skriftlige afleveringer. De skriftlige afleveringer kan være både tekst-, lyd- og billedfiler. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med en eksamen.

Du får altså stadig spændende undervisning, der er med til at udvikle dig fagligt.

Netundervisning er et godt valg, hvis

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din livssituation.
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt.
  • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget.
  • du er indstillet på at være studieaktiv og følge fagets studieplan.
  • du har en stærk selvdisciplin og kan overholde deadlines.
  • du har gode it-kompetencer.

Vælg mellem spændende fag

På Herning HF tilbyder vi en bred vifte af HF-fag som virtuel undervisning. Har du brug for at opkvalificere naturvidenskabelige fag som biologi eller matematik? Eller mangler du et eller flere af de humanistiske fag som historie eller engelsk. Her på hjemmesiden kan du se hele udvalget af fag, der tilbydes som fleksibel netundervisning.

Læs mere om fagene.

Sådan kommer du i gang

Du kan blive optaget på netundervisning hos Herning HF to gange om året. Tilmeldingsfristerne er 17. august og 18. januar. Ved de fleste fag på C-niveau har vi desuden vintereksamen, så du kan nå B-niveau på et år.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig.

Særlige betingelser for Netundervisning
På Netundervisning er der særligt skærpede krav om studieaktivitet og overholdelse af studieplanen.

Du skal have internetadgang derhjemme. Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram og være rutineret computerbruger. Derudover skal du være indstillet på, at der også er mundtlige fremstillinger via din computer, f.eks. i form af lyd- eller billedfiler.

Book en tid til vejledning eller et besøg hos en studievejleder