2-årigt HF

HF er for dig, der gerne vil Hurtigt Fremad.

Derfor skal du vælge en 2-årig HF

En 2-årig HF får dig hurtigt fremad og har fokus på dine muligheder.

Bliv klar til din videregående uddannelse
Det er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år, så du kan komme videre med dine fremtidsplaner. Hos Herning HF er det et fællesprojekt at nå i mål, og vi glæder os allerede til at få dig med på holdet.

En HF-uddannelse åbner utallige døre. Du bliver nemlig på bare 2 år kvalificeret til den videregående uddannelse, du gerne vil. Det gælder både de mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser.

Vælg din retning med spændende fagpakker
Vi sikrer, at du får sat ord på dine ambitioner gennem spændende undervisning i samarbejde med blandt andre VIA University College, Aarhus Universitet Herning, Erhvervsakademi MidtVest og Midt- og Vestjyllands Politi.

Når du har gennemført første års obligatoriske fag, får du frihed til at forfølge dine interesser og selv sætte retningen for din uddannelse. På andet år skal du nemlig vælge mellem spændende fagpakker som business, care, design eller noget helt fjerde. Se mere om alle vores fagpakker.

Plads til personlig og faglig udvikling
På Herning HF har vi stort fokus på udvikling af mennesker. Her bliver du ikke bare til noget, men til nogen. Oplev det selv med et besøg på Herning HF.

Du bliver en del af et miljø, som er åbent, samarbejdende og bygget på respekt for den enkelte. Derfor kommer du også til at møde mange forskellige personer på skolen. Med forskellige aldre, interesser og erfaringer byder alle ind med noget spændende og lærerigt både i undervisningen og i det sociale.

Det er naturligvis vores mål, at alle elever trives og lærer noget – både om det faglige og om sig selv. Her har vi brug for hinandens forskellighed til at blive bekræftet eller udfordret i det, du vil, og i fællesskab få tingene til at lykkes.

Start direkte efter 9. klasse
Ser du heller ingen grund til at vente? Så er du velkommen på Herning HF direkte efter 9. klasse.

Klik her for at læse mere om optagelseskravene på det 2-årige HF.

Vi glæder os til at se dig.

Sådan kommer du i gang med HF

HF-fagpakker

Business, Care, Education eller noget helt fjerde?

Opbygningen af HF

Det 2-årige HF er delt op i fire semestre:

1. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt eller kunstnerisk fag C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab

Praktik- og projektforløb

2. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *

Praktik- og projektforløb

3. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke
 • Valgfag 

Praktik- og projektforløb
Studierejse

4. semester

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke *
 • Valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)

* eksamensfag

Det særlige ved HF

Praktik- og projektforløb

I løbet af din HF-uddannelse skal du vælge retningen for din videregående uddannelse og fremtidige karriere. På Herning HF udfordres dit karrierevalg – både hvis du ved præcist, hvad du vil, eller er uafklaret i forhold til fremtiden.

Gennem praktik- og projektforløb får du en smagsprøve på uddannelser, du måske slet ikke vidste eksisterede. Du møder studerende fra forskellige videregående uddannelser, og du kommer i studiepraktik.

Du sætter retningen

På Herning HF er eleverne i centrum. Det er ikke for sjov, når vi bruger buzzwords som accept af forskellighed, respekt for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed.

Det handler om dialog, så du kan være med til at forme din hverdag og din uddannelse. Bliv en del af vores aktive elevråd, festudvalg, frivillig idræt og meget mere. På Herning HF er der kort vej til handling, når vi sammen har truffet en beslutning. Så hvad vil du?

Et fællesprojekt

Vi hylder nærhedsprincippet og mener, at HF er noget, vi gør sammen. Derfor arbejder lærerne i klasseteams, og hver klasse har en klasseleder og en studievejleder. På den måde ved du altid, hvem du kan snakke med, hvis du har spørgsmål eller brug for gode råd.

Evaluering og feedback

På HF får du ikke standpunktskarakterer – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en eksamen. I stedet for karakterer får du løbende evalueringer og feedback i fagene, så du med konkrete råd kan blive så dygtig som mulig.

Adgangsgivende til ..

Med en HF-eksamen er dørene på mange spændende videregående uddannelser åbne. Du får adgang til de samme videregående uddannelser som STX, HTX, HHX og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge).

Kvote 1

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem www.optagelse.dk. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

Husk, at du altid er velkommen til at spørge din klasseleder eller studievejleder, hvis du vil vide mere.

Kvote 2

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.

Eller det kan være andre kvalifikationer som:

 • Et eller flere års erhvervserfaring
 • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 2 er den 15. marts.

Adgangskortet

Kender du adgangskortet? Brug det til at se, hvilke fag og niveauer din drømmeuddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbachelorer, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Klik her for at besøge Adgangskortet.

UddannelsesZoom

Der kan være rigtig meget at tage stilling til, når du skal vælge uddannelse. Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

 • Hvilke brancher bliver man ansat i, og til hvilken løn?
 • Hvor stor er ledigheden?
 • Hvor mange starter egen virksomhed?
 • Hvad er gennemførselstiden?
 • Hvor stort er frafaldet?

Klik her for at besøge UddannelsesZoom.