2-årigt HF

HF er for dig, der gerne vil Hurtigt Fremad.

Kom Hurtigt Fremad med en 2-årig HF

HF er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år.

Start direkte efter 9. klasse
Er du glad for at gå i skole, så fortsæt på HF efter 9. klasse.

Klik her for at læse mere om optagelseskravene på det 2-årige HF.

Målrettet videregående uddannelser
En 2-årig HF giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser.

Uddannelse til virkeligheden
Hos os vil du være en del af en spændende undervisning, hvor vi bl.a. samarbejder med VIA University College, Aarhus Universitet Herning, Erhvervsakademi MidtVest og Midt- og Vestjyllands Politi. På den måde bliver du afklaret i forhold til valg af videregående uddannelse.

HF-fagpakker rettet mod fremtiden
Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og lærer at blive en dygtig studerende. På andet år har du mulighed for at vælge imellem en af vores fagpakker.

Et spændende og motiverende læringsmiljø
Hos os er eleverne forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Det giver et spændende og motiverende undervisningsmiljø, hvor du udvikles både fagligt og personligt. Du bliver en del af et miljø, som er åbent, samarbejder og bygger på respekt for den enkelte.

Gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed
Vores mål er, at alle elever trives og lærer noget. Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes.

En HF-uddannelse skaber ny fremtid.

Vi glæder os til at se dig.

Sådan kommer du i gang med HF

HF-fagpakker

Business, Care, Education eller noget helt fjerde?

Opbygningen af HF

Det 2-årige HF er delt op i fire semestre:

1. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt eller kunstnerisk fag C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab

Praktik- og projektforløb

2. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *

Praktik- og projektforløb

3. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke
 • Valgfag 

Praktik- og projektforløb
Studierejse

4. semester

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke *
 • Valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)

* eksamensfag

Det særlige ved HF

Medbestemmelse og medansvar

På Herning HF er eleverne i centrum. Vi lægger vægt bag, når vi bruger buzzwords som accept af forskellighed, respekt for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed. Vi prioriterer derfor dialogen med eleverne højt, så du har mulighed for at få medindflydelse på din hverdag, fx gennem vores aktive elevråd, festudvalget, frivillig idræt, musik og meget mere.

Du vil opleve, der er kort vej til handling, når vi sammen har truffet en beslutning.

Evaluering og feedback

På HF får du ikke standpunktskarakterer – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en eksamen. I stedet for karakterer får du løbende evalueringer og feedback i fagene, så du guides til at blive så dygtig som mulig.

Nærhed

Vi hylder nærhedsprincippet. Lærerne arbejder derfor i klasseteams, og hver klasse har tilknyttet en klasseleder og en studievejleder. På den måde ved du altid, hvem du skal henvende dig til, hvis du har brug for råd og vink til din uddannelse.

Praktik- og projektforløb

I løbet af din HF-uddannelse udfordres du på dit karrierevalg – både hvis du ved præcist, hvad du vil, eller er uafklaret i forhold til fremtiden. Det gør vi ved at arbejde med karrierelæring i de enkelte fag.

Gennem praktik- og projektperioder får du kendskab til uddannelser, du måske slet ikke vidste eksisterede, møder studerende fra forskellige videregående uddannelser og kommer i studiepraktik.

Adgangsgivende til ..

En HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser ligesom STX, HTX, HHX og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge).

Kvote 1

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem www.optagelse.dk. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

Kvote 2

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

 • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.

Andre kvalifikationer kan være:

 • Et eller flere års erhvervserfaring
 • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 2 er den 15. marts.

Adgangskortet

Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloreruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Klik her for at besøge Adgangskortet.

UddannelsesZoom

Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

 • Hvilke brancher bliver man ansat i, og til hvilken løn?
 • Hvor stor er ledigheden?
 • Hvor mange starter egen virksomhed?
 • Hvad er gennemførselstiden?
 • Hvor stort er frafaldet?

Klik her for at besøge UddannelsesZoom.