SVU

SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk godtgørelse til voksne i arbejde, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig.

SVU satsen til heltidsundervisning udgør kr. 3.344,- pr. uge (2017) svarende til 80% af højeste dagpengesats for heltidsansatte. Ved heltidsundervisning forståes min. 23 lektioner pr. uge (svarende til 37 arbejdstimer).

Er uddannelsesforløbet under 23 lektioner pr. uge, reduceres SVU-tildelingen væsentligt. Eksempelvis vil 20 lektioner pr. uge kun give 20/37 SVU ca. kr. 1.807,- pr. uge.

Du kan få dækket eventuel deltagerbetaling til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, hvis du har ret til SVU.

SVU kan udbetales til dig eller virksomheden, hvis du får løn af virksomheden under uddannelsen.

Ansøgning om SVU
Ansøgningskemaer kan udskrives på www.svu.dk. Under “Blanketter og skemaer” vælges det skema, der hedder “Beskæftigede på folkeskole- og gymnasialt niveau”.

Når ansøger har udfyldt sin del af skemaet, og skolen har bekræftet tilmelding i den ansøgte periode, skal det underskrives af arbejdsgiver. Skemaet afleveres eller sendes derefter til Aida Saskin, SVU administrator på Herning HF & VUC, som kvitterer for modtagelsen og indtaster ansøgningen til SVU-Styrelsen.

Svar på ansøgningen
Ansøgeren og arbejdspladsen vil modtage direkte besked om udfaldet af ansøgningen. Der kan ved travlhed påregnes en behandlingstid på op til 5 uger.

Brug for yderligere oplysninger?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Aida Saskin på as@hhfvuc.dk eller 96 27 62 00. Aida Saksin er SVU-administrator og hjælper gerne med spørgsmål omkring dine økonomiske muligheder.

Har du spørgsmål om SVU?

Kontakt SVU-administrator
Aida Saskin på as@hhfvuc.dk
eller 96 27 62 00.