fbpx

Aflevering af lånte materialer

Aflevering af lånte materialer

Du skal efter endt brug naturligvis aflevere bøger og andre materialer, som du har fået udleveret i forbindelse med din uddannelse.

Bøger og andre materialer afleveres efter brug – dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Fik du ikke afleveret lånte materialer?
Har du ikke afleveret de udlånte materialer inden for en rimelig frist, vil du modtage en rykkerhenvendelse fra skolen med anmodning om at indbetale et beløb svarende til værdien af de lånte bøger og materialer. Derudover skal du betale et gebyr på kr. 50,00 pr. bog.

Skulle du fortsat ikke have afleveret de pågældende materialer eller betalt det krævede beløb, vil skolen oversende kravet til Inddrivelsescentret under Skatteministeriet. Du vil så skulle betale et gebyr (p.t. 100 kr.) oven i det skyldige beløb.

Der gøres opmærksom på, at Inddrivelsescentret har beføjelse til at foretage modregning af det skyldige beløb i betalinger fra det offentlige. Ligeledes gøres opmærksom på, at Inddrivelsescentret kan foretage anmeldelse til RKI (Ribers Kredit Information).

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågælende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, samt, hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her hvilke programmer du kan installere og hvordan du kommer igang.

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU har du brug for hjælp står vores SU-vejledere klar.