fbpx

Invester i din fremtid

Til arbejdstagere:

Invester i din fremtid

Bliv bedre med et tilrettelagt forløb på VUC

Har du svært ved at magte dine jobfunktioner?

Ordblindhed, manglende danskkundskaber eller IT-vanskeligheder kan påvirke din effektivitet eller gøre dig flov, når dine kollegaer skal hjælpe dig. Men du kan få hjælp.

Hos Herning HF & VUC har vi mange års erfaring med at løfte voksnes niveau inden for dansk, matematik, engelsk, IT og ordblindhed.

Bliv bedre til at læse, skrive, regne, bruge IT eller find ud af, om du er ordblind.

Har du brug for hjælp?

Har du mod på at blive bedre til at læse, skrive, regne, anvende IT, eller har du brug for hjælp til din ordblindhed?

Et forløb bliver tilpasset dine specifikke behov. Vi laver en plan for undervisning i samspil med dig og din arbejdsplads.

Mød Frank

Frank er ordblind og ansvarlig for al kommunikation med leverandører.

Da han startede hos Hansen & Larsen kæmpede han med at stave og bruge en computer. Kort efter opstarten kontaktede Frank og virksomheden VUC. Frank havde brug for hjælp til at lære at læse og skrive samt betjene en PC.

Efter en ordblindetest og efterfølgende samtale planlagde VUC i samarbejde med Frank og hans arbejdsplads et målrettet kursus for ordblinde og IT.

I dag er Frank ansvarlig for indkøb og kommunikerer dagligt med leverandører via e-mail.

Uddannelser på VUC

OBU

Få ordblindeundervisning for voksne og bliv bedre til at stave og læse.

FVU Start

Dansk som andetsprog
Forberedende voksenundervisning kombineret med matematik eller læsning.

FVU Matematik

Forberedende voksenundervisning – Matematik.
Vi arbejder med talforståelse, regning og matematiske begreber.

FVU Dansk

Forberedende voksenundervisning – Læsning.
Vi arbejder med læsning, stavning og grammatik.

FVU Engelsk

Bliv bedre til at forstå, tale, læse og formulere dig på engelsk – privat og på arbejdspladsen.

FVU Digital

Få mod på at tilegne dig nye digitale færdigheder og styrk dine basale færdigheder i digital opgaveløsning.