Forberedende voksenundervisning (FVU)

Bliv bedre til at læse, stave, regne eller it.

VUC – din vej videre

VUC er din vej til uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder almen kompetencegivende uddannelse og kursusforløb til den enkelte. Uanset fagligt niveau, drømme og ambitioner er du velkommen hos os.

NYHED – vi tilbyder nu også FVU-forløb i FVU-digital og FVU-engelsk.

Vi er kendt for vores voksenpædagogik, der møder vores kursister som ligeværdige voksne.

Forberedende voksenundervisning

Vil du blive bedre til matematik, it  eller til at læse eller skrive dansk eller engelsk, så er FVU tilbuddet til dig.

Vi har mange forskellige forløb, og vi optager nye kursister hver uge. Du kan studere på fuld- eller deltid og vi har hold både om dagen og om aftenen. 

Det er gratis at deltage i FVU. Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen. Læs mere om SVU.

Undervisning i dansk, matematik, digital og engelsk

 FVU er opdelt i forskellige trin på 40-80 lektioner, og efter hvert trin er der en frivillig prøve.

Dansk
I FVU-dansk kommer du til at læse tekster, som du kan møde i din hverdag, f.eks. vejledninger, pjecer og artikler. Du kan også arbejde med dine egne tekster fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser. Du kommer til at skrive beskeder, huskesedler, e-mails og andre skriveopgaver fra hverdagen. Du lærer staveregler, og hvordan ordene er bygget op, og bliver dermed bedre til at stave.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-dansk.

FVU-digital – NYHED
Bliv rustet til at bruge IT i hverdagen
FVU-digital er en hjælp til, at du kan få styrket dine gundlæggende færdigheder i at bruge digitale værktøjer, kommunikere og håndtere data.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-digital.

Matematik
I FVU-matematik kommer du til at arbejde med noget, du kan møde i hverdagen, f.eks. tal fra TV, aviser, rabatter, tilbudspriser og lønsedler.

På trin 1 arbejder du med grundlæggende hverdagsregning, f.eks. at gange, dividere og regne med brøker og decimaler.

På trin 2 lærer du at beregne areal, rumfang, at regne med procenter samt at kunne forstå nogle lidt sværere opgaver med både tekst, tal og figurer.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-matematik.

Engelsk – NYHED
Bliv bedre til engelsk
Undervisningen i grundlæggende engelsk gør dig bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Du kommer til at arbejde med de udtryk og informationer, du skal bruge i din hverdag.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-engelsk.

Tilmelding

Før du kan blive optaget, skal du til en test. Vi bruger testen til at se, hvilket udbytte du kan få at at gå på FVU.

Hvis testen viser, at du kan få udbytte af at gå på FVU, kan du blive optaget uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har deltaget i.

I videoen kan du se hvordan du bliver optaget på FVU.

Hør mere
om dine
muligheder