Kursisterne fortæller

Vi giver ordet til kursisterne.

Kursisterne fortæller

AVU blev starten på et karriereskifte

AVU blev starten på et karriereskifte

Christine Kjærgaard er 25 år og tidligere kursist på AVU. I dag læser hun jura på Aarhus Universitet. Jeg tog 0-9. klasse på Aabenraa Friskole i Sønderjylland. I folkeskolen følte jeg mig aldrig tilstrækkelig. Jeg følte aldrig rigtig, at jeg var på samme niveau som...

Jeg ville ønske folkeskolen var som VUC

Jeg ville ønske folkeskolen var som VUC

Trine er tidligere ordblinde-kursist, og går i dag på Social- og Sundhedsskolen. Trine vil gerne være pædagog og arbejde med udsatte børn. Undervisningen på Herning HF & VUC har gjort, at jeg nu elsker at gå i skole. I ordblindeundervisningen er der fokus på de...

Jeg læser tykke bøger nu

Jeg læser tykke bøger nu

Solveig var EGU-elev og deltog i ordblindeundervisningen på fuld tid. Inden jeg startede på Herning HF & VUC gik jeg på efterskole. Det er dejligt, at undervisningen her minder om den, jeg fik på efterskolen. Begge steder har jeg fået mere hjælp end jeg fik...

Undervisningen har betydet næsten alt for mig

Undervisningen har betydet næsten alt for mig

Mikkel er tidligere fuldtidskursist på ordblindeundervisning og er i dag i lære som slagter. Han bliver færdig med sin uddannelse i 2016. Jeg har gået i specialklasse det meste af min folkeskoletid, men det var først da jeg startede på Herning HF & VUC, at jeg...

Hør mere
om dine
muligheder