fbpx

Virksomhedskurser

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

Virksomhedskurser

Vi samarbejder med KompetencePartner MidtVest om målrettede uddannelsestilbud til virksomheder indenfor det almen faglige område.

Vi tilbyder:

 • kurser i forbindelse med produktionsnedgang, rotation, omlægning
 • opkvalificering af medarbejdere
 • medarbejderudvikling.

Har du spørgsmål om løngodtgørelse i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse i arbejdstiden eller andet – så kontakt os gerne.

Vi har erfaring med undervisning af voksne på virksomheder og er kendt for fleksible tilrettelæggelser. Vi tilrettelægger uddannelsestilbud med udgangspunkt i virksomhedens behov. Undervisningen kan ske på virksomheden eller hos os, i korte eller længere perioder, dag eller aften.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vi hjælper dig gerne videre.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning i en række forskellige fag på flere niveauer.

Almen voksenuddannelse (AVU)

AVU er undervisning på 9. – 10. klasses niveau, som kan målrettes, hvad der er brug for på jeres virksomhed.

Vi tilbyder følgende fag:

 • Engelsk
 • IT
 • Psykologi
 • Samarbejde og kommunikation

Kurserne er en oplagt mulighed til kompetenceudvikling for medarbejdere, der ikke har en videregående uddannelse, og som har behov for faglig opkvalificering.

Benyt fx muligheden for at give jeres medarbejdere et løft inden for IT, så de kan klare de nye udfordringer, når der indføres ny teknologi på arbejdspladsen.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er en hjælp til at jeres medarbejdere kan forbedre og supplere grundlæggende færdigheder i dansk og matematik.

Bedre kvalificerede medarbejdere giver vækst til din virksomhed.

FVU-dansk og -matematik kan fx bruges til at styrke:

 • Læsning af faglige instruktioner og manualer
 • Læsning af skemaer og informationsmaterialer
 • Formulere og forstå skriftlige beskeder som mails mv.
 • Forståelsen af talbehandling, mængder, doseringer mv.

Virksomhedens materialer og opgaver inddrages i undervisningen. IT er en integreret del af undervisningen.

FVU-digital

FVU-digital er en hjælp til, at jeres medarbejdere kan forbedre og supplere nødvendige basale færdigheder inden for digitale
værktøjer, kommunikation og håndtering af data.

Bedre kvalificerede medarbejdere giver vækst til din virksomhed.

FVU-digital kan fx bruges til at styrke:

 • Brugen af digitale færdigheder
 • Betjeningen af digitale løsninger og værktøjer
 • Kommunikationskvaliteten
 • Datasikkerheden

Virksomhedens materialer og opgaver inddrages i undervisningen, som består af tre progressive trin.

FVU-engelsk

FVU-engelsk er en hjælp til, at jeres medarbejdere kan forbedre og supplere nødvendige basale færdigheder i engelsk inden for deres arbejds- og privatliv.

Bedre kvalificerede medarbejdere giver vækst til din virksomhed.

FVU-engelsk kan fx bruges til at styrke:

 • Ordforråd og grundlæggende vendinger, som er relevante ifht. arbejdspladsen og dagligdagen
 • Både mundtlig og skriftlig engelsk

Virksomhedens materialer og opgaver inddrages i undervisningen, som består af fire progressive trin.

IT er en integreret del af undervisningen.

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning er en hjælp til at ordblinde medarbejdere kan forstå og skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

Ordblindhed er ikke længere en hindring for at udføre arbejde, der kræver gode læse- og skrivefærdigheder. Med målrettet undervisning og instruktions, kan ordblinde medarbejdere blive bedre til:

 • Læsning af manualer og instruktioner
 • Skriftlig kommunikation med et bedre og mere korrekt dansk
 • Brug af smartphone og computer som hjælpemiddel til scanning, oplæsning og diktering

Virksomhedens materialer og opgaver inddrages i undervisningen.

Når medarbejderen oplever, at der kan kompenseres for ordblindhed, skabes øget arbejds- og livsglæde til gavn for både medarbejder og virksomhed.

Vejledning

Vi tilbyder kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.
Vi er altid parat til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Vejledningssamtaler
Vi tilbyder vejledningssamtaler for fyrede eller fyringstruede medarbejder. Indholdet i disse er bl.a. en vurdering af medarbejderens realkompetencer og en afklaring i forhold til jobmuligheder og efteruddannelsesmuligheder.

Samtalerne gør det muligt for medarbejderne at planlægge jobsøgning og efteruddannelse allerede i deres opsigelsesperiode. Vi kan med kort varsel tilbyde vejledningssamtaler i jeres virksomhed, hvis I skulle komme i den beklagelige situation at måtte afskedige medarbejdere.

Vejledningshjørner
Vejledningshjørnerne er et tilbud til virksomheder og deres ansatte om uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledningshjørnet består af en infostand med foldere og plancher, der oplyser om efteruddannelsesmuligheder, løntilskudsmuligheder m.v. Folderne kan suppleres med en PC’er med vejledningsværktøjer og tilstedeværelse af en vejleder i et aftalt tidsrum – f.eks. i en middagspause et par gange om måneden.

Økonomi
Tilbuddene og vejledning er en del af vores vejlednings- og undervisningsopgave, og de er gratis.