fbpx

Værdigrundlag

Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi fællesskab kan få tingene til at lykkes.

Værdigrundlag

Herning HF & VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes. Alle er del af det fælles hold, som tænker i konstruktive samarbejder og har indflydelse på missionens fuldførelse.

Skolens værdier bygger på:

  • Faglighed
  • Gensidig respekt
  • Nytænkning.

Faglighed
Alle skolens medarbejdere arbejder målrettet og professionelt og har en anerkendende kommunikation. Lærerne er på forkant med didaktisk, pædagogisk udvikling, og skolen prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling. Skolens videndeling er systematiseret, og faglig sparring prioriteres højt.

Skolen har en synlig pædagogisk ledelse, som understøtter institutionens mål og er i tæt dialog med medarbejdere og elever. Alle medarbejdere arbejder kontinuerligt med faglig kvalitetssikring gennem løbende evalueringer og reflekterer på alle niveauer over egen praksis.

Gensidig respekt
Alle medarbejdere har en anerkendende og åben tilgang til elever og kursister såvel som kolleger. Vi lægger vægt på individuelle hensyn og åbenhed i en skolekultur, der er karakteriseret af forskellighed både aldersmæssigt, kulturelt og socialt. Både medarbejdere og kursister indgår et gensidigt forpligtende og respektfuldt fællesskab.

Nytænkning
Vi har fagligt ambitiøse, innovative og engagerede medarbejdere i alle jobfunktioner, som hver på sin måde bidrager til at indfri skolens mål og vision. Skolens medarbejdere er forandringsparate og i stand til at møde nye udfordringer, reformer og behov med en professionel tilgang.