fbpx

Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. trådte i kraft d. 1/7-2003 (LBK nr 810). Ifølge loven skal alle uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række udvalgte oplysninger på Internettet. Disse oplysninger skal hjælpe borgerne med at bedømme kvaliteten af de enkelte institutioners undervisning.

På linket herunder kan du finde oplysninger om blandt andet, karaktergennemsnit, overgang til videre uddannelse, trivsel mm.

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/657248_Hf.aspx/