I denne tid kan det være småt med lyspunkter i dagligdagen, men vi kan nu afsløre, at de kommende 2. års elever på Herning HF får noget at se frem til i det kommende skoleår.

Takket være en gruppe initiativrige lærere og puljemidler fra Undervisningsministeriets rejsepulje til Færøerne og Grønland, kan Herning HF for første gang udbyde en studietur til Grønland. Formålet med studieturen er at give de unge et større kendskab til Grønlands historie, kultur, samfundsforhold, klima og natur.

Studieturen sker i et tæt samarbejde mellem Herning HF og KTI GUX Sisimiut. Eleverne kommer til at følge undervisningen på KTI GUX Sisimiuts gymnasiale uddannelser, og de vil uden tvivl blive sprogligt udfordret, når de kommer til kaffemik i grønlandske hjem, hvor de også får indblik i grønlandsk kultur og historie.

En del af studieturen kommer til at dreje sig om Grønlands natur og klima. Eleverne skal blandt andet besøge Arctic DTU i Sisimiut, som bl.a. forsker i kortlægning og overvågning af klimaforandringerne i Arktis og bæredygtig udnyttelse af arktiske ressourcer.

Studieturen kommer til at ligge i slutningen af februar 2021, hvor der forhåbentlig stadig er sne til at opleve Grønlands storslåede natur fra en hundeslæde… og hvis vi er heldige – med nordlys som afslutning.

Af praktiske og økonomiske hensyn kan der maksimalt deltage 15 elever på denne studietur. Og mon ikke, der bliver run på tilmeldingen, når den åbner i august måned?