Forsikring

Forsikring

Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolerne har ikke efter overgang til staten hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne.

Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen derfor ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring.

I forbindelse med udlandsrejser bør eleverne have syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved selv at tegne rejsesygeforsikring. Forældre og elever bør være opmærksomme på at fra 1. januar 2008 dækker den offentlige sygesikring ikke længere hjemtransport i Europa, og eleverne skal så sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Hvis skolen har handlet ansvarspådragende og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.