Tutor

Tutor

Hvad er en tutor?
Tutorordningen er lovpligtig ordning, som skolen skal stille til rådighed for HF-elever. Som HF-elev bliver du tilknyttet en af dine faglærere, som kaldes en tutor. Læreren er tutor for 8-10 elever.

Sammen med din tutor skal du opstille dine mål for HF-uddannelsen; det gælder både de faglige mål for fagene og mål for de færdigheder og kompetencer, som skal forberede dig til at gennemføre en videregående uddannelse. Disse kompetencer er fx.:

  • at kunne strukturere sin hverdag,
  • at kunne holde fokus,
  • at udvikle selvstændighed og ansvar,
  • at kunne samarbejde,
  • at kunne formidle sin viden mundtligt og skriftligt.

Undervejs vil din tutor fungere som en person, hos hvem du kan søge faglig støtte og vejledning ud over dine faglærere. I løbet af det første år skal du mødes med din tutor til 3 samtaler. Samtalerne har hvert sit fokus på de forskellige mål og kompetencer, som du skal arbejde med. Den første samtale ligger i september, hvor din tutor vil møde dig til en kort samtale om dine forventninger til skolen og vil introducere dig til den elektroniske studiebog.

Tutoren og studievejlederen
Din tutor er en vejleder for dig, men mere faglig og konkret end din studievejleder – det vil sige, at han/hun kan tale om generelle studieproblemer eller hjælpe med at opstille specielle strategier/ handleplaner; fx hvis du har vanskeligt ved at sige noget på klassen.

Hvis du ønsker hjælp til mere personlige forhold, eller hvis du er ved at køre fast i din uddannelse, bør du kontakte din studievejleder. Tutoren har ikke tavshedspligt, som studievejlederen har, og heller ikke den samme uddannelse, så mere personlige og sociale problemer skal du tale med studievejlederen om.

Tutoren og dine andre lærere
Tutoren holder sig orienteret om dit arbejde i dine forskellige fag gennem informationer fra dine faglærere. Ligeledes skal dine faglærere informere sig om de faglige mål, som du har formuleret i forbindelse med tutorsamtalerne. Men du kan ikke diskutere dine andre faglæreres undervisning med din tutor. Hvis der er noget du ønsker anderledes i en lærers undervisning, skal du sige det til lærerens selv.

Dog kan det eventuelt være, at du i forbindelse med en tutorsamtale bliver klar over, at du har et særligt behov i et bestemt fag, fx at få mere gruppearbejde eller at blive stillet en bestemt opgave. Måske fremsætter du efterfølgende et ønske til læreren i det pågældende fag, men din tutors rolle i dette er udelukkende at hjælpe dig til at blive klar over behovet.