SPS (Social Pædagogisk Støtte)

Vejledning af elever med særlige behov

SPS (Social Pædagogisk Støtte)

– Vejledning af elever med særlige behov

SPS-vejledning er en faglig vejledning, hvor der er fokus på udvikling af strategier, der støtter indlæring, strategisk læsesforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Hvis du har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre handicaps, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge støtte. Elever med følgende udfordringer kan ansøge om SPS-vejledning:

  • Ordblinde
  • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD mm.)
  • Døve eller hørehæmmede
  • Blinde eller svagsynede

Du kan få støtte til IT-hjælpemidler, studiestøttetimer, specialstole eller andet. Dit støttebehov skal være dokumenteret.

Får du tildelt SPS-timer vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dit behov og særlige udfordringer.

Ønsker du at ansøge om SPS skal du henvende dig i studievejledningen. Det er studievejleder Anne Kjems, der er ansvarlig for ansøgning af SPS-støtten.

Ønsker du at ansøge om SPS?

Henvend dig til Anne Kjems i studievejledningen.