Til kursister

Som elev / kursist på Herning HF & VUC har du brug for information omkring elev- og kursistråd, eksamen, studiemiljø, studieplaner, undervisningsbeskrivelser og meget andet.

Læs mere om de forskellige emner herunder.

Elev- og kursistråd

Elev- og kursistrådet varetager kursisternes interesser f.eks. i forhold til fagudbud, kantine, fester og dagligdagen på Herning HF & VUC.

Læs mere ..

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen.

Læs mere ..

Netundervisning

Information målrettet kursister på netundervisning. Læs mere om bl.a. studieaktivitet, undervisningsmaterialer og laboratoriekurser.

Læs mere ..

Betaling

Betal depositum for din computer m.v.

Læs mere ..

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Læs mere ..

2-årigt HF og HF-enkeltfag

Information målrettet elever på det 2-årige HF og kursister på HF-enkeltfag. Læs mere om bl.a. HF-ambassadører, undervisningsbeskrivelser og SSO.

Læs mere ..

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen, Pædagogisk Værksted, Restudy og studiekort.

Læs mere ..

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug – dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Læs mere ..

Restudy

Har du brug for en ekstra gennemgang af et fagligt emne, eller måske et supplement til det boglige pensum, så kan du få hjælp på Restudy.dk.

Læs mere ..

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Læs mere ..

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her hvilke programmer du kan installere og hvordan du kommer i gang.

Læs mere ..

Fastholdelse og støtte

Vores opmærksomhed er rettet mod frafald, fravær og fastholdelse. Læs mere om fastholdelsesstrategi, SPS (vejledning af elever med særlige behov), tutorordningen og vores elevcoaches.

Læs mere ..

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Du bør dog derfor selv tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring. I forbindelse med udlandsrejser bør du have syge- og hjemtransportsforsikring i tilfælde af du bliver syg eller kommer til skade.

Læs mere ..

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

Læs mere ..

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger samt hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Læs mere ..

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Læs mere ..

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Læs mere ..