Til elever og kursister

Læs mere om elev- og kursistråd, eksamen, studiemiljø, studieplaner, undervisningsbeskrivelser og meget andet.

2-årigt HF og HF-enkeltfag

Information målrettet elever på det 2-årige HF og kursister på HF-enkeltfag. Læs mere om bl.a. HF-ambassadører, undervisningsbeskrivelser og SSO.

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug – dvs. enten ved afslutning af det pågældende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd.

Fastholdelse og støtte

Vores opmærksomhed er rettet mod frafald, fravær og fastholdelse. Læs mere om fastholdelsesstrategi, SPS (vejledning af elever med særlige behov), tutorordningen og vores elevcoaches.

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger samt hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om hvordan du bør være forsikret.

Netundervisning

Information målrettet kursister på netundervisning. Læs mere om bl.a. studieaktivitet, undervisningsmaterialer og laboratoriekurser.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her hvilke programmer du kan installere og hvordan du kommer i gang.

Restudy

Har du brug for en ekstra gennemgang af et fagligt emne, eller måske et supplement til det boglige pensum, så kan du få hjælp på Restudy.dk.

Studie- og ordensregler

Herning HF og VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studieboliger

En studiebolig / ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.