fbpx

SU og SVU

Statens Uddannelsesstøtte

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, som du kan få, imens du uddanner dig.

Du skal opfylde en række betingelser for at få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne. Som hovedregel skal du selv finde svar om SU på SU’s hjemmeside.

Får du brug for hjælp, kan du træffe skolens SU-vejledning i følgende tidsrum:

Tirsdag: Kl. 09.30 – 12.00
Torsdag: Kl. 09.30 – 12.00

Bemærk: Du skal have en NemKonto for at få udbetalt SU. Læs mere om NemKonto.

Skat og SU

Skat giver her svar på de mest almindelige spørgsmål om skat og SU.

Vores SU-vejleder kan ikke svare på spørgsmål om skat – men hun kan hjælpe dig med at tjekke, om der er brugt hovedkort eller bikort. Ved øvrige spørgsmål skal du kontakte skat.

Husk, at du ved HF-enkeltfag og AVU skal have betalt for de hold, du deltager på, inden du søger SU.

 

Marianne Skov Hvidbjerg

Marianne Skov Hvidbjerg

SU-administrator

Har du spørgsmål angående SU?

Får du brug for hjælp, kan du kontakte vores SU-administrator Marianne:

  • Tirsdag: Kl. 09.30 – 12.00
  • Torsdag: Kl. 09.30 – 12.00

Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk godtgørelse til voksne i arbejde, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig.

SVU-satsen til heltidsundervisning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) svarer til 100 % af højeste dagpengesats for heltidsansatte. Heltidsundervisning vil sige min. 23 lektioner pr. uge (som svarer til 37 arbejdstimer).

Er uddannelsesforløbet under 23 lektioner pr. uge, reduceres SVU-tildelingen væsentligt. 

Har du et hjemmeboende barn på under 7 år, når du starter på FVU, skal du have undervisning min. 17 lektioner pr. uge for at modtage SVU.

Du kan få dækket eventuel deltagerbetaling til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, hvis du har ret til SVU.

SVU kan udbetales til dig – eller til den virksomhed, du arbejder for, hvis du får løn af virksomheden under uddannelsen.

 

Ansøgning om SVU

Du kan udskrive ansøgningskemaet fra www.svu.dk. Under “Skemaer” vælger du det skema, der hedder “Ansøgningsskema til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau”.
 

Når du som ansøger har udfyldt din del af skemaet, og skolen har bekræftet tilmeldingen i den ansøgte periode, skal det underskrives af din arbejdsgiver. Skemaet afleveres eller sendes derefter til Marianne Skov Hvidbjerg, SVU-administrator på Herning HF & VUC. Marianne kvitterer herefter for modtagelsen og indtaster ansøgningen til SVU-Styrelsen.

 

Svar på ansøgningen

Du, som ansøger, og din arbejdsplads modtager direkte besked om udfaldet af ansøgningen. Der kan ved travlhed påregnes en behandlingstid på op til 5 uger.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, som du kan få, imens du uddanner dig.

Du skal opfylde en række betingelser for at få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne. Som hovedregel skal du selv finde svar om SU på SU’s hjemmeside.

Læs mere om SU-reglerne her

OBS: Hvis du fortsætter på samme uddannelsesretning, skal du ikke udfylde en ny ansøgning for at få SU i august måned.

HUSK i forbindelse med årsskifte at godkende Udbetalingsplaner for Lån og Fødselsstøtte senest den 10. december for at være sikker på at få udbetalt lån og fødselsstøtte for januar måned.

For alle elever og kursister

Aflevering af lånte materialer

Bøger og andre materialer afleveres efter brug - dvs. enten ved afslutning af det pågælende fag eller i forbindelse med udmeldelse.

Eksamens- og prøvereglement

I vores eksamens- og prøvereglement kan du bl.a. læse om til- og framelding til eksamen, mødetidspunkter, brug af hjælpemidler og hvad der sker, hvis du får uretmæssig hjælp til eksamen

Elev- og kursistråd

Læs mere om vores elev- og kursistråd

Ferieplan

Se en oversigt over hvornår skolen holder lukket, hvornår eksamensperioderne ligger, samt, hvornår vi holder sommerafslutning og dimissioner.

Forsikring

Hvis du kommer til skade på skolen, har vi ikke nogen forsikringsordning, der dækker. Læs mere om, hvordan du bør være forsikret.

Office365

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at installere Office365 på din computer, tablet m.v. Se her, hvilke programmer du kan installere, og hvordan du kommer igang.

Studieboliger

En studiebolig/ungdomsbolig er for dig, som er under uddannelse. Læs mere om dine muligheder for at bo tæt på skolen.

Studiekort

Som elev/kursist på Herning HF & VUC har du mulighed for at oprette et studiekort hos Studiz.

Studie- og ordensregler

Herning HF & VUC har et værdigrundlag, der skal sikre, at alle kursister trives, at de udfordres og lærer så meget, som de kan. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle overholder vores studie- og ordensregler.

Studiemiljø og faciliteter

Læs mere om kantinen, lokaler, IT på skolen og Pædagogisk Værksted.

Transport og parkering

Læs mere om offentlig transport til og fra skolen, parkering samt ungdomskort.

Vigtige datoer i skoleåret

Hvornår er der fællessamlinger, gallafest og dimission? Se en oversigt over vigtige datoer i skoleåret.

SU og SVU

Læs mere om SU og SVU. Har du brug for hjælp, kan vores SU-vejleder guide dig.