fbpx

Science

Til dig, der interesserer sig for naturvidenskab. Du overvejer måske at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller laborant.

Er du optaget af sundhed, ernæring, mennesker og natur, er fagpakken Science lige noget for dig. Her har vi fokus på mennesket og dets omgivelser. Både i og uden for klasselokalet arbejder du med faktuelle forhold, som tager afsæt i det moderne menneskes liv og hverdag.

Afprøv teorier og aktuelle problemstillinger i laboratoriet

Derudover arbejder vi i laboratoriet, opstiller teorier om verden og afprøver dem på virkeligheden. Der er altså gode muligheder for at bruge din nysgerrighed til faglig udvikling.

Gennem tværfaglige projektperioder får du kendskab til naturvidenskabelig forskning og arbejdsmetoder. Du arbejder i praksis med at undersøge aktuelle problemstillinger om bland andet krop og sundhed, lægemidler og fødevareproduktion.

Finn Aaby

Studievejleder

Der er flere måder at komme i gang, Skal jeg hjælpe dig videre?​

Har du brug for hjælp, så står jeg til rådighed med hvilke spørgsmål du end måtte have vil jeg rigtig gerne hører fra dig.

Fag på Science

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe 1: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe 2: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Biologi B
  • Fysik C
  • Valgfag B **

* Billedkunst, Mediefag eller Musik

** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Læs mere om vores HF-fagpakker
education

Education

Til dig, der gerne vil viderebringe viden til børn og unge og derfor overvejer at uddanne dig til lærer.

line-chart

Business

Til dig, der ønsker en HF-uddannelse som forbereder til en videregående uddannelse på fx Erhvervsakademiet.

care

Care

Til dig, der vil arbejde med mennesker og samfund, og derfor overvejer at blive fx. pædagog eller socialrådgiver.

design

Design

Til dig, der har en særlig interesse i design og innovation og som overvejer at søge ind på en kreativ uddannelse efter din HF-eksamen.

education

Education

Til dig, der gerne vil viderebringe viden til børn og unge og derfor overvejer at uddanne dig til lærer.

explorer

Explorer

Til dig, der drømmer om at udforske, forstå og blive klogere på andre spændende sprog og kulturer.

force

Force

Til dig, der vil være med til at rykke ud og tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

science

Science

Til dig, der interesserer sig for naturvidenskab. Du overvejer måske at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller laborant.

uni

UNI

Til dig, der søger fordybelse og specialisering. Du påtænker sikkert at fortsætte på et universitetsstudie.