fbpx

Sanktioner ved plagiat / snyd

Sanktioner ved plagiat / snyd

Plagiat / snyd er f.eks. hvis man kopierer eller tager væsentlige dele fra andres arbejde eller anvender eget tidligere bedømt materiale uden at angive præcise kildeangivelser.

Plagiat ved skriftlige afleveringsopgaver i undervisningen

  • Hvis du plagierer en afleveringsopgave, tæller opgaven ikke som afleveret, og du vil blive bedt om at lave opgaven om.
  • Sker det to gange, vil du få en skriftlig advarsel.
  • Sker det tre gange, vil du blive bortvist.

Plagiat ved skriftlig eksamen og større skriftlige opgaver
Hvis du kopierer eller tager væsentlige dele fra andres eller eget tidligere bedømt arbejde uden at angive kilder er det plagiat, og du vil blive bortvist fra den pågældende prøve.

Bortvisningen vedfører, at den pågældende opgave ikke bedømmes eller at eventuelle karakterer bortfalder. Eksamen har i et sådant tilfælde været i gang, og det tæller således som et eksamensforsøg.

Du kan aflægge prøven på ny i den efterfølgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes.