fbpx

Røgfri skoletid

På Herning HF & VUC er der røgfri skoletid for alle. Det betyder, at ingen må ryge eller bruge andre tobaksrelaterede produkter, som snus og e-cigaretter i skoletiden, hverken ude eller inde. Det gælder også i pauser og frikvarterer og både på skolens matrikel og udenfor skolens matrikel.

Skoletiden defineres som 8.10-15.15.

Røgfri skoletid gælder også, når der er undervisning om aftenen eller laboratoriekurser i weekenden.

Røgfri skoletid tager afsæt i gældende lovgivning
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1632

Cafeer, fester, ekskursioner, studieture
Cafeer, fester og ekskursioner er en del af skoletiden og er derfor også røgfri

Sanktioner
Hvis du ryger eller bruger tobaksrelaterede produkter som snus og e-cigaretter i skoletiden, overtræder du skolens studie- og ordensregler, se evt. her https://herninghfogvuc.dk/studie-og-ordensregler-2/. Rektor afgør og udfører eventuelle sanktioner.

Rygestopkursus
Ønsker du hjælp til at reducere eller helt stoppe dit tobaksforbrug, er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis rygestopkursus på nyevaner@hhfvuc.dk

Studie- ordensregler