fbpx

Vores særlige profil

Faglighed er omdrejningspunktet for os. Hertil kommer tre nøgleområder, som vi i særlig grad er gode til: Mangfoldighed, relationer og dialog.

Vores særlige Herning HF & VUC-profil

Herning HF & VUC kendetegnes ved professionalisme, udviklingsparathed og innovative medarbejdere.

Skolens styrke er kombinationen af formelle kompetencegivende uddannelser med henblik på videreuddannelse eller opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet og det enkelte menneskes udvikling og dannelse i forhold til eget liv.

Faglighed er omdrejningspunktet for skolen. Hertil kommer tre nøgleområder, som vi i særlig grad er gode til: Mangfoldighed, relationer og dialog.

Mangfoldigheden kommer til udtryk ved:

 • Mange forskellige uddannelser
 • Mange fag og mange forskellige niveauer
 • Mange støttemuligheder
 • Mange forskellige målgrupper og elev/kursistprofiler
 • Stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af undervisningen

Dialog kommer til udtryk ved:

 • Vi har blik for den enkelte elev/kursist
 • Vi er gode til den vanskelige samtale
 • Vi har et studiemiljø med plads til både unge og voksne
 • Vi respekterer forskellige holdninger
 • Vi skaber en god skole i dialog med vores elever/kursister

Relationer kommer til udtryk ved:

 • Inkluderende miljø
 • Anerkendende kommunikation
 • Forpligtende samarbejder
 • Vi møder vores elever/kursister i øjenhøjde
 • Vi tager hånd om vores elever/kursister