fbpx

Procedure for medarbejdernes kompetenceudvikling

Læs om medarbejdernes kompetenceudvikling

Skolens valgte indsatsområder og udviklingsområder for det/de kommende skoleår danner baggrund for skolens overordnede kompetenceudviklingsplan. På baggrund heraf konkretiseres hvilke kompetencer, skolen prioriterer at få udviklet via interne og eksterne efteruddannelsesmuligheder inden for den økonomiske budgetmæssige ramme.

Medarbejdernes kompetenceudviklingsønsker og behov drøftes primært i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Kompetenceplanen tilrettelægges på en sådan måde, at den kan ændres i løbet af året, hvis behovene ændrer sig.

Evalueringen af kompetenceudviklingen indgår som en del af kvalitetsudviklingen på skolen. Kompetenceudviklingsplanen evalueres hvert år i samarbejdsudvalget med afsæt i drøftelsen af næste års indsatsområder og overordnede kompetenceudviklingsbehov.