fbpx

Plan for udbud af FVU og ordblindeundervisning

Undervisning for voksne i Herning og Ikast-Brande Kommune

Plan for udbud

Prognose for behovet
Behovet for undervisning er nogenlunde stabilt og kan mødes gennem det nuværende udbud.

Mål for indsatsen
Vi ønsker med undervisningen at opfylde formålene for FVU og ordblindeundervisning for voksne som beskrevet herunder.

Målet for indsatsen for FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Ordblindeundervisning for voksne skal hjælpe ordblinde med at tilegne sig skriftsproget, der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Desuden skal undervisningen forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

For at opfylde disse formål skal der være et varieret tilbud af undervisning både geografisk og på forskellige tidspunkter af dagen, således at der er let adgang til undervisningen.

Ud over dette skal der være opsøgende indsats i forhold til foreninger og virksomheder, så de ansatte/medlemmernes adgang til uddannelse gøres let tilgængelig.

Omfanget af udbuddet
Der udbydes ordblindeundervisning i dansk samt FVU-undervisning i læsning og matematik på Herning HF og VUC og på AOF i Herning og Ikast.

Aktuelle hold kan findes på www.herninghfogvuc.dk og https://aof.dk/aftenskoler/aof-ikast/.

Der udbydes FVU-undervisning i dansk på Social- og Sundhedsskolen i Herning for egne elever.

Der udbydes ordblindeundervisning i dansk på FOF i Herning, se www.fof.dk/herning.

Der udbydes FVU-undervisning i dansk for tosprogede på Sprogcenter Midt, se https://www.sprogcentermidt.dk/find-os/herning/