fbpx

Plan for udbud af FVU og ordblindeundervisning

Undervisning for voksne i Herning og Ikast-Brande Kommune

Plan for det samlede udbud FVU i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune 2023/2024

Mål for indsatsen
At sikre et bredt udbud i forhold til geografisk spredning og målgrupper

 • Flere udbud og undervisningssteder i hver kommune
 • Udbud, der sikrer relevante og tilgængelige tilbud til:
  • personer i uddannelse
  • personer i beskæftigelse
  • personer uden beskæftigelse.

At sikre kendskab til udbuddet ved information og opsøgende virksomhed ift. relevante målgrupper.
At sikre vejledning om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger.

Prognoser for behovet
Den samlede aktivitet på FVU i området var i 2021: 53,69 årskursister. I 2022 var aktiviteten på 48, 04 årskursister. Der har således været et fald i aktiviteten på 5,65 årskursister. Vi forventer ikke en væsentlig stigning i aktiviteten i det kommende år. Aktiviteten i 2023 forventes at ligge på samme niveau som 2022 eller med en mindre stigning på 0-5%.

Omfanget af udbuddet

Det konkrete udbud fremgår af den enkelte skoles hjemmeside for FVU.

Det gælder for alle udbydere, at der udbydes åbne hold på minimum en adresse (oftest egen adresse) i et omfang, der løbende justeres efter efterspørgslen.

Alle udbydere er opsøgende på efterspørgslen efter Ordblindeundervisning og FVU og indgår gerne i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mm. om udbud af OBU/FVU på adresser tæt på given målgruppe.

Disse skoler tilbyder undervisning:

 • Herning HF og VUC
 • AOF Midt
 • Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland (opsagt pr. 18/4-2024)
 • Sprogcenter Midt.

Vi vurderer, at de 3 udbydere af FVU i Herning og Ikast-Brande Kommune samlet set er tilstrækkeligt til at dække den nuværende aktivitet. Der er desuden indenfor disse udbydere også kapacitet til en yderligere stigning i aktiviteten. 

Plan for det samlede udbud OBU i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune 2023/2024

Mål for indsatsen
At sikre et bredt udbud i forhold til geografisk spredning og målgrupper

 • Flere udbud og undervisningssteder i hver kommune
 • Udbud, der sikrer relevante og tilgængelige tilbud til:
  • personer i uddannelse
  • personer i beskæftigelse
  • personer uden beskæftigelse.

At sikre kendskab til udbuddet ved information og opsøgende virksomhed ift. relevante målgrupper.
At sikre vejledning om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger.

Prognoser for behovet
Den samlede aktivitet på OBU i området var i 2021 6,46 årselever. I 2022 var aktiviteten på 8,66 årselever. Der har således været en stigning på 2,2 årselever. Vi forventer ikke væsentlig yderligere stigning i aktiviteten i det kommende år. Aktiviteten i 2023 forventes at ligge på niveau med 2022.

Omfanget af udbuddet
Det konkrete udbud fremgår af den enkelte skoles hjemmeside for OBU.

Det gælder for alle udbydere, at der udbydes åbne hold på minimum en adresse (oftest egen adresse) i et omfang, der løbende justeres efter efterspørgslen.

Alle udbydere er opsøgende på efterspørgslen efter Ordblindeundervisning indgår gerne i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mm. om udbud af OBU på adresser tæt på given målgruppe.

Disse skoler tilbyder undervisning:

 • Herning HF og VUC
 • AOF Midt
 • FOF Herning.

Vi vurderer, at de 3 udbydere af OBU i Herning og Ikast/Brande kommune samlet set er for mange efter flere års faldende aktivitet. Der tages derfor initiativ til opsigelse af driftsoverenskomster med den udbyder, der gennem en årrække ikke har haft minimumsaktiviteten på 2 (OBU) årselever. Vi vurderer, at de resterende udbydere har rigelig kapacitet til at dække efterspørgslen af OBU. Imidlertid har Regionsrådet vurderet at FOF-Herning bevarer sit udbud i en prøveperiode på 1 år.