fbpx

Plan for udbud af FVU og ordblindeundervisning

Undervisning for voksne i Herning og Ikast-Brande Kommune

Plan for det samlede udbud FVU/OBU i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune 2023/2024

Mål for indsatsen
At sikre et bredt udbud i forhold til geografisk spredning og målgrupper

 • Flere udbud og undervisningssteder i hver kommune
 • Udbud, der sikrer relevante og tilgængelige tilbud til:
  • personer i uddannelse
  • personer i beskæftigelse
  • personer uden beskæftigelse.

At sikre kendskab til udbuddet ved information og opsøgende virksomhed ift. relevante målgrupper.
At sikre vejledning om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger.

Prognoser for behovet
Der er siden 2017 set et fald i andelen af ansøgere til både FVU og OBU. Dette kan i et vist omfang tilskrives corona, men skyldes især den høje beskæftigelse i samfundet. Vi forventer ikke, at situationen ændrer sig umiddelbart, da beskæftigelsen fortsat er høj.

Omfanget af udbuddet

Det konkrete udbud fremgår af den enkelte skoles hjemmeside.

Det gælder for alle udbydere, at der udbydes åbne hold på minimum en adresse (oftest egen adresse) i et omfang, der løbende justeres efter efterspørgslen.

Alle udbydere er opsøgende på efterspørgslen efter Ordblindeundervisning og FVU og indgår gerne i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.m. om udbud af OBU/FVU på adresser tæt på given målgruppe.

Disse skoler tilbyder undervisning:

 • Herning HF og VUC
 • AOF Midt
 • FOF Herning (opsagt pr. 20/9 2023)
 • Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
 • Sprogcenter Midt.

Vi vurderer, at de 5 udbydere af FVU og OBU i Herning og Ikast-Brande kommune samlet set er for mange efter flere års faldende aktivitet. Der tages derfor initiativ til opsigelse af driftsoverenskomster med de udbydere, der gennem en årrække ikke har haft minimumsaktiviteten på 2 (OBU) og 5 (FVU) årselever. Vi vurderer, at de resterende 3 udbydere har rigelig kapacitet til at dække efterspørgslen af OBU og FVU. Samtidig vurderer vi, at den geografiske spredning i undervisningssteder stadig sikrer tilstrækkelig tilgængelighed.