fbpx

Pædagogisk profil

Pædagogisk profil

Vi har en proaktiv skolekultur i den forstand, at vi udvikler og implementerer nye og brugbare tiltag, som fremmer den enkelte elevs læring og trivsel med fokus på fastholdelse og gennemførsel.

Vi er tydelige, og vi stiller krav til vores elever og kursister om aktiv deltagelse, fordi vi tager deres uddannelsesbehov seriøst.

Læring i et professionelt miljø

Det professionelle læringsrum er kendetegnet ved, at vi møder eleverne i øjenhøjde, vi praktiserer god klasserumsledelse og formår at skabe et udfordrende og inkluderende undervisningsmiljø for den enkelte elev og kursist.

Eleverne oplever undervisningen som motiverende, varieret og differentieret, og læringsindholdet er tydeligt for den enkelte elev. Den pædagogiske tilgang har fokus på tværfaglighed og anvendelsesorientering, og eleverne oplever undervisningen sammenhængende og meningsskabende.

Vores elever er i fokus

Gennem anerkendende kommunikation, læring og trivsel formår vi at bidrage til, at vores elever føler sig som hele mennesker.

Eleven er i fokus, og elevens læring er klasserummets centrale proces.

Læreren planlægger undervisningens indhold under hensyntagen til den konkrete kursistgruppes læringsbehov.

Fagligt svage kursister tilbydes lektiehjælp og individuel støtte, og stærke elever imødekommes med særlige udfordringer.