fbpx

Ordensregler ved studierejser

Ordensregler ved studierejser

Når du er på studierejse, gælder der særlige ordensregler, som du bliver bedt om at skrive under på.

Regler for studieture ved Herning HF & VUC

Under rejsen skal lærernes anvisninger altid følges. Beslutninger, der træffes undervejs, gælder derfor i lige så høj grad som de forudtrufne aftaler. Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemtransportform, evt. fly.

Studieturen sker på elevernes eget ansvar. Rejselærerne står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning, men det endelige ansvar under rejse og ophold påhviler den enkelte elev.

  1. Skolens studie- og ordensregler gælder også på studierejsen.
  2. Der er mødepligt til de faglige programpunkter, og alle møder veloplagte og friske til dagens program. Manglende deltagelse betragtes som fravær og kan medføre hjemsendelse. Mødetidspunkter/-steder skal overholdes. Hvis man bliver væk fra gruppen eller kommer for sent til bussen/toget m.m., skal man selv betale de rejseomkostninger, som er nødvendige for at kunne støde til gruppen igen.
  3. Evt. indtagelse af alkohol må kun finde sted efter de regler, lærerne afstikker.
  4. Ingen færdes alene. Om aftenen eller om natten færdes man helst i grupper på mindst tre. Fortæl andre, gerne jeres lærere, hvor I går hen, og hav altid en seddel med adresse og tlf.nr. samt kopi af pas og sygesikringskort på jer. Man går ALDRIG alene sammen med en fremmed eller inviterer gæster med hjem på hotellet.
  5. Hvis man er afhængig af medicin (f.eks. insulin) eller lider af en sygdom, der kan kræve, at andre er bekendt hermed/indgriben fra andre (f.eks. epilepsi), skal rejselærerne orienteres herom før afrejsen.

Husk i øvrigt følgende:

  • Det blå sygesikringsbevis. Der er ikke tegnet rejseforsikring. Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at tegne dette.
  • Husk at efterlade eget telefonnummer, rejselærernes mobilnr. og navn/telefonnr. på hotellet til jeres forældre og/eller kæreste.