Andreas Fomsgaard færdiggjorde det 2-årige HF på Herning HF i juni 2016. Han er ordblind, men det er bestemt ingen hindring for at få studenterhuen på.

Andreas er 19 år, bor i Videbæk og færdiggjorde det 2-årige HF på Herning HF i juni 2016. Inden Andreas startede på Herning HF, gik han på HTX – nøjagtig som sin storebror. Efter et halvt år fandt Andreas ud af, at HTX ikke var det rigtige valg for ham, og han skulle derfor vælge en ny ungdomsuddannelse.

Hvorfor valgte du Herning HF?
”Jeg skulle finde en ny ungdomsuddannelse, og jeg gik efter et sted, der kunne tilbyde mig noget hjælp med min ordblindhed. Jeg fandt ud af, at Herning HF har en ordblindeafdeling, og det lød som det rigtige sted for mig. Efter en samtale med en studievejleder startede jeg med et halvt år på HF-enkeltfag og derefter på det 2-årige HF”, fortæller Andreas.

Hvordan er det så at gå på Herning HF?
”Allerede det første halve år på HF-enkeltfag blev jeg positivt overrasket over, hvor meget skolen gør ud af at tage kontakt til elever, der er ordblinde. Jeg fik en it-rygsæk med alle hjælpemidler, og det har været en stor hjælp.”

”Det sociale liv fungerer også rigtig godt. Valgfagene er et mix af forskellige klasser, og man lærer hinanden at kende. Festerne er også med til at ryste os sammen, og giver et miljø som er fedt at være i.”

Nervøsiteten forsvandt hurtigt
Efter et år på Bork Havn Efterskole, en musik- og teaterefterskole, et halvt år på HTX og et halvt år på HF-enkeltfag var Andreas nervøs for at starte op i en klasse på det 2-årige HF. Nervøsiteten forsvandt heldigvis hurtigt igen.

”Jeg kunne hurtigt mærke, at da jeg først fik sat mig ind i tingene og overkom det første trin, så kom forståelsen også. Og jeg var relativt hurtigt inde på det rigtige spor. Jeg går i en god klasse, og vi er gode til at lave lektier sammen. Det gør en forskel, når det er en elev og ikke en lærer, der forklarer tingene, og på den måde hjælper vi hinanden.”

Jeg har ingen lærere, der kun ser det som et job
Det er ikke kun klassekammeraterne Andreas sætter stor pris på – lærerne betyder også rigtig meget.

”Lærerne er rigtig gode til at se, hvis du har det svært med det faglige, også før du selv har spurgt om hjælp. Der er en god kommunikation imellem lærere og elever, og man kan mærke lysten hos lærerne”, siger Andreas og fortsætter; ”jeg har ingen lærere, der kun ser det som et job.”

Vi har et fælles mål
”Det er tydeligt at mærke, at lærerne og eleverne har et fælles mål om at blive bedst muligt fagligt forberedt til eksamen. Vi takler problemerne i fællesskab, og det er fedt, at der også er det engagement fra lærerne – det er virkelig noget, der tæller.”

På HF får du ikke årskarakterer, og du skal til eksamen i alle fag – hvad betyder det for dig?
”En af årsagerne til jeg valgte HF er faktisk, at vi ikke får årskarakterer. Som ordblind er det ikke det mest optimale at blive bedømt på arbejdet i hverdagen. At der kun er eksamenskarakterer giver en form for ro i kroppen. Man ved, det er eksamen man skal bygge op til, og det er der, man skal præstere.”

Planen efter HF er klar
Når studenterhuen er i hus har Andreas den videre plan klar.

”Efter HF skal jeg aftjene min værnepligt i den kongelige livgarde. Når værnepligten er overstået vil jeg gerne være sergent og forsøge at blive jægersoldat. Hvis det ikke lykkedes vil jeg gerne tage en officersuddannelse og se, hvor det bærer mig hen”, fortæller Andreas.

”Arbejdet med mennesker tiltaler mig helt vildt. Jeg vil gerne være med til at uddanne værnepligtige og se dem udvikle sig. Det kan jeg også godt lide i klassen. Hvis nogle har svært ved et eller andet, og de så pludselig gør det – det er en fed oplevelse!”