Mission og vision

Mission og vision

Mission

Herning HF & VUC’s mission er at tilbyde almen og studieforberedende undervisning, der rækker fra grundlæggende undervisning til fag på gymnasialt niveau.

Det er skolens mål, at kursisterne opnår faglige, studiemæssige, personlige og sociale kompetencer, der gør dem klar til videre uddannelse og som samtidig gør dem i stand til at øve indflydelse på deres egen livssituation og blive aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Institutionens mange forskellige uddannelsestilbud og mulighed for at tilrettelægge individuelle eller samlede uddannelsesforløb er skolens styrke i forhold til en lokal selvstændig position i det lokale uddannelsesbillede.

 

Vision

Herning HF & VUC’s vision er at være et attraktivt uddannelsessted for unge og voksne, som er kendt for at rumme et fagligt ambitiøst, pædagogisk nytænkende og inspirerende uddannelsesmiljø.

Vi vil levere en anvendelsesorienteret og innovativ undervisning, og vi ønsker at være kendt for vores pædagogiske engagement, professionelle relationsarbejde og for et studiemiljø præget af faglighed og dialog.

Vi arbejder målrettet og professionelt med løfteevne og gennemførsel. Vi vil være kendte for at kunne skræddersy uddannelsesforløb for kursister med særlige behov, og vi har plads til både den kursist, der ønsker at gå den lige og hurtige vej til videreuddannelse og til den kursist, der ikke er gået den direkte vej. Vi bidrager til at den enkelte kursist får styrket sit selvværd og bliver i stand til at mestre livet.