Rektors side

Rektors side

Vi er en stor skole med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig muligheden for at vælge de fag, niveauer og tilrettelæggelsesformer, som netop du har behov for.

Vores målgruppe rækker fra den unge elev, der efter 9. eller 10. klasse skal have en gymnasial uddannelse på to år for at komme videre med en universitetsuddannelse eller en mellemlang uddannelse til den voksne eller unge voksne, som har brug for et eller flere fag på 8., 9. eller 10. klasses niveau.

HF-uddannelsen er kendetegnet ved, at vores elever er forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Det giver et spændende og motiverende læringsmiljø, hvor du udvikles både fagligt og personligt i en dagligdag, der er præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte.

På vores HF-enkeltfagsafdeling sammensætter du selv dit eget skema. Du har mulighed for at tage en hel HF-eksamen over 2, 3 eller flere år eller en særlig HF-pakke på 1 år.

Skolen har en stor afdeling med ordblindeundervisning og dansk/matematik på grundlæggende niveauer.
En særlig målgruppe er medarbejdere på virksomheder, som har behov for styrkelse af almene kompetencer. Vores eksterne virksomhedsafdeling varetager opkvalificeringskurser i dansk/ordblindeundervisning, matematik og it. Undervisningen kan ske på virksomheden eller hos os.

Vores vision er at være et attraktivt uddannelsessted med et fagligt ambitiøst og inspirerende uddannelsesmiljø for unge og voksne
Vores overordnede mål er, at alle elever/kursister trives og lærer noget. Med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi fællesskab kan få tingene til at lykkes. Vi stiller selvfølgelig krav til dig og forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og tager din uddannelse seriøst.

Alle på Herning HF & VUC er del af det fælles hold, som sikrer at vi når målet, og vores lærere går gerne et ekstra skridt for at fremme den enkelte elevs/kursists læring og trivsel.

Vores pædagogiske profil kendetegnes ved, at vi tager hånd om vores elever/kursister. Vi praktiserer et inkluderende menneskesyn i et rummeligt socialt fællesskab med plads til ”skævhed”.

Det er vigtigt for os at udvikle samvær og fællesskab på skolen, og ud over undervisningen kan du deltage i en lang række aktiviteter – fredagscafé, studierejser, foredrag, frivillig idræt og fester.

Vi tror på, at ”Uddannelse skaber ny fremtid” – og vi vil gerne hjælpe dig på vej.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, der gerne hjælper med råd og vejledning.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Anne Vandsø Madsen
Rektor