Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt

Bestyrelsen på Herning HF & VUC indgår med jævne mellemrum en resultatlønskontrakt med rektor Anne Vandsø Madsen. Den seneste kontrakt er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor” udsendt af Undervisningsministeriet 17. juni 2010.

Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål:

  • Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
  • Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
  • Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.

 

Rektors resultatlønskontrakt 2018-2019
Vurdering af graden af målopfyldelse resultatlønskontrakt 2018-2019

Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018
Vurdering af graden af målopfyldelse resultatlønskontrakt 2017-2018

Rektors resultatlønskontrakt 2016-2017
Vurdering af graden af målopfyldelse resultatlønskontrakt 2016-2017