Fraværstal

Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018 skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Skoleåret 2017-18

  Fysisk fravær Skriftligt fravær
1. HF 13,9% 9,3%
2. HF 16,9% 13,3%
HF2 samlet 14,4% 11,0%
HF-enkeltfag 25,8% 26,7%

Det samlede fysiske fravær er 17,8%.
Det samlede skriftlige fravær er 15,9%

 

Skoleåret 2018-19

  Fysisk fravær Skriftligt fravær
1. HF 11,2% 8,7%
2. HF 12,8% 13%
HF2 samlet 12% 9,5%
HF-enkeltfag 20,4% 17,4%