Aktuelle uddannelser på Herning HF & VUC

Aktuelle uddannelser på Herning HF & VUC

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

 

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

 

Almen Voksenuddannelse (AVU)

 

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

 

Ordblindeundervisning (OBU)