FRIDA

Faglighed – Respekt – Initiativ – Demokrati – Ansvarlighed

FRIDA

Herning HF & VUC’s skolekultur bygger på 5 overordnede værdier – FRIDA, som er fundamentet for vores dagligdag både inden for og uden for undervisningslokalet.

Faglighed:
Det centrale udgangspunkt for skolens mission er faglighed. Vi skal skabe dygtige elever og
kursister, så de kan begå sig i hele verden.

Respekt:
En forudsætning for, at vi alle kan indgå i meningsfulde relationer med hinanden er, at elever og kursister respekterer hinanden indbyrdes, lærerne og andre ansatte. Men respekt handler også om at have modet til at have sit eget ståsted og derved respektere sig selv.

Initiativ:
Det er ikke nok at være passiv tilskuer til tilværelsen. Vores elever og kursister skal udvikle personlig myndighed, så de handler, både når de kreative ideer spirer frem, og når ønsket om forandring eller forbedring opstår.

Demokrati:
Undervisningen og skolens dagligliv bygger på åndsfrihed, demokrati og ligeværd. Derigennem styrker vi elevernes og kursisternes forståelse for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Ansvarlighed:
Til et demokratisk samfund hører medbestemmelse og dermed også medansvar. Vi skal derfor sætte rammerne for, at elever og kursister kan lære at tage ansvar og føle ansvar.