FRIDA

Faglighed – Respekt – Initiativ – Demokrati – Ansvarlighed

FRIDA

Herning HF & VUC’s skolekultur bygger på 5 overordnede værdier – FRIDA, som er fundamentet for vores dagligdag både inden for og uden for undervisningslokalet.

Faglighed:
Vores fælles fokus er faglighed og læring i og udenfor klasselokalet.

Respekt:
En forudsætning for, at vi alle kan indgå i meningsfulde relationer med hinanden er, at vi alle respekterer hinanden. Respekt handler også om at have modet til at have sit eget ståsted og derved respektere sig selv.

Initiativ:
Vi opmuntrer til handling, når de kreative ideer spirer frem eller når ønsket om forandring eller forbedring opstår.

Demokrati:
Undervisningen og skolens dagligliv bygger på åndsfrihed, demokrati og ligeværd.

Ansvarlighed:
Vi tager ansvar for hinanden, skolens fællesskab og det omkringliggende samfund.