Torsdag den 27. juni var en festdag på Herning HF. 161 studenter dimitterede og blev sendt videre ud i livet med både uddannelse og dannelse i rygsækken. Til tonerne af Lukas Grahams ”Off to see the world” marcherede årets dimittender ind i Festsalen, hvor de blev fejret på behørig vis af familie og venner.

Et andet sted i livet
Livet her på skolen har budt på masser af udfordringer både fagligt, socialt og personligt. Fælles for udfordringerne er, at alle har flyttet sig og i dag er et andet sted i livet, end for to år siden, da rejsen startede.

Ifølge rektor Anne Vandsø Madsen skal årets dimittender huske de er noget helt særligt: ”For nogle af jer er jeres eksamener måske ikke gået helt som I ønskede, men uanset om I har fået den ene eller den anden karakter, er I alle sammen noget helt særligt. I har flyttet jer og lært noget – I er et andet sted i livet, end da I startede på HF for 2 år siden.”

En hel særlig årgang
Årets dimittender er det første kuld af studenter, som har afsluttet en HF-eksamen efter den nye reform. Sammen med skolens lærere, har de været pionerer i nye læreplaner og nye eksamensformer og ifølge rektor Anne Vandsø Madsen giver det noget ekstra med i rygsækken:

”I har arbejdet med digitale kompetencer, demokratiske kompetencer, innovative og globale kompetencer og ikke mindst karrierelæring. I har deltaget i POP-forløb (praktik- og projektforløb), VIA på vejen og uddannelsesmesser, hvor I har mødt en række forskellige videregående uddannelser. Jeg tror, at disse erfaringer har gjort jer mere afklaret i forhold til jeres valg af videre uddannelser – også selvom I har brokket jer gevaldigt over at skulle høre om uddannelser, I ikke selv har bestemt. Man bliver nemlig også klog af at møde professioner og karriereveje, som man slet ikke kunne forestille sig var interessante.”

Vi er klar til at tage springet
Årets elevtale blev holdt af Camilla Skov Olesen (2.x). I talen lagde Camilla vægt på fremtiden:

”Borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X sagde, at uddannelse er passet til fremtiden, for i morgen tilhører dem, der forbereder sig til den i dag. Det er et pas vi efter 2 års arbejde og viljestyrke har gjort os værdige til”, sagde Camilla og fortsatte:

”Så godt pakket op, klædt på til fremtiden og med passet i hånden er vi klar. Om det er at blive lærer, politibetjent, fysioterapeut eller noget helt andet, så er vi parate til at tage springet ud i det. Og så kan det godt være, at det er et spring, der vækker enten spænding eller nervøsitet – eller begge dele, men ligesom det at springe i poolen kun er lidt af et chok i overgangen til de nye omgivelser, er springet videre herfra på samme præmis.”

Camilla brugte også lejligheden til at sige tak til festudvalget og alle de ansatte. Der var også en særlig tak til alle eleverne:

”I har hver især gjort Herning HF til det sprudlende og sjove miljø, som er blevet nydt til diverse fredagscafeer og fester – specielt de af jer, som har investeret jeres tid i at høre disse arrangementer mulige. I har alle været med til at skabe minder, der vil blive værdsat resten af livet, men for nu må I både nyde og fejre jeres succes.”

I behøver ikke have en færdig plan lige nu
På Herning HF har vi lagt vægt på at gøre årets dimittender til hele mennesker, der mener noget om noget, mennesker der tager ansvar for sig selv og for andre. Der har været plads til at være kreative i et rum af inspiration, faglighed og tryghed, hvor der har været plads til at eksperimentere og udvikle sig. Og netop det er ifølge Anne Vandsø Madsen vigtigt for samfundet:

”Samfundet har brug for mennesker, som kan tænke stort og som tør bryde med vanetænkningen. Vi skal tillade os selv at være åbne, tvivlende og opsøgende. Det er det, der er grundlaget for al videnskab og udvikling. Det er ikke dyder, som bliver efterspurgt eller belønnet i dag. Vi har i Danmark udviklet en nulfejlskultur. Vi bruger uendelig energi på at opretholde den rigtige facade udadtil. Vores instagram-profil skal vise, at vi har styr på tingene, at vi ser godt ud, at vi kender de rigtige mennesker, og at vi har de fleste likes.

I forventes at have planer og klare fremtidsmål – og hvis de ting, I vælger tilfældigvis ikke passer ind i samfundets masterplan, så har I fejlet. Jeg kan godt forstå, hvis I indimellem mister pusten. Hvis fejl udelukkende ses som noget, der skal undgås, så bliver frygten for at fejle det styrende princip for de valg man træffer: i studiet, i jobbet og i livet.

Mit allerbedste råd til jer er: I behøver ikke have en færdig plan lige nu. Den kommer alligevel til at forandre sig. Samfundet forandrer sig, viden forandrer sig og livet forandrer jer. I skal indstille jer på at have mange forskellige karrierer i løbet af jeres liv, og jeres første uddannelsesvalg bliver måske slet ikke det I kommer til at beskæftige jer med.

Off to see the world
Lukas Grahams sang “Off to see the world” dannede rammen om både starten og afslutningen af årets dimission.

”Om lidt siger I farvel til Herning HF. Jeres indmarch-melodi signalerer starten på et nyt kapitel i jeres liv. Lukas synger om at være på vej ud i verden, at være i bevægelse, at nyde fornemmelsen af at speede up mod ukendte destinationer. Hvis nogen spørger hvor han er på vej hen, så er svaret, at han er på vej ud at se verden og han behøver ikke at vide hvor han skal hen. Der er grænser som skal overskrides og udfordres, der er gode oplevelser som venter. Han følger ikke de planlagt ruter på kortet, men finder sine egne veje og udforsker sig selv om verden. Det er den rejse, I skal ud på,” sagde Anne Vandsø Madsen og afsluttede:

”Mine sidste ord til jer skal være; Off to see the world – Flyv højt – grib mulighederne og nyd jeres tilfældighedsrejse.”

Klik her for at se alle billederne fra årets dimission.