Mandag den 6. november stod formiddagen i politikkens tegn på Herning HF & VUC. 10 politikere og 250 elever var samlet til 1½ times valgdebat. Debatten bød på både valgflæsk og skarpe spørgsmål fra salen.

De 10 politikere i panelet var:

  • Tommy Tønning, Socialdemokratiet
  • Annette Hansen Hindkjær, Radikale
  • Simon / Niels-Jørgen Simonsen, Alternativet
  • Kirsten Kronborg, SF
  • Karlo Brondbjerg, KristenDemokraterne
  • Søren Meldgaard, Venstre
  • Jørn Vedel Eriksen, Enhedslisten
  • Egon Grandahl, Dansk Folkeparti
  • Rasmus Norup, Konservative
  • Martin Væver, Liberal Alliance

Debatten blev skudt igang med en kort præsentation af de 10 politikere. Præsentationen blev startskuddet for en debat, der primært handlede om uddannelse og ungdom.

Der var bred enighed om, at uddannelse er vigtigt, og at vi skal have et bredt uddannelsestilbud i Herning Kommune. Panelet var også enige om, at der også skal være et godt studiemiljø samt fokus på hvordan vi fastholder de dygtige, unge mennesker i kommunen.

Hvad er et godt studiemiljø?
Det er dog ikke nok, at der er enighed om at skabe et godt studiemiljø. For hvad er et godt studiemiljø, og hvordan skaber man det? Flere kandidater fremhævede vigtigheden af at oprette et ungdomsråd og give de unge indflydelse på udviklingen i Herning Kommune.

Vi skal have alle med
Debatten kom også til at handle om de unge, der af den ene eller den anden årsag har det svært – fx pga. sygdom. Uddannelse er til alle, og vi må ikke tabe de svageste på gulvet. Der kom bud fra flere partier på hvordan vi løser den udfordring bedst muligt. Netværk, individuel hjælp, bosteder, mentorer og særlige indsatser blev bl.a. fremhævet som måder hvorpå alle får mulighed for uddannelse.

Hvor skal pengene komme fra?
Selvom panelet et langt stykke henad vejen er enige om hvilken retning Herning Kommune skal udvikles i, så hører enigheden op når snakken falder på hvor pengene skal komme fra. Er det nok at omprioritere hvordan pengene bliver brugt? Skal der være et øget fokus på forebyggelse i stedet for behandling? Skal kommunens opsparede midler bruges? Og hvordan ser det ud med skattelettelser? Der er i hvert fald lagt op til nogle interessante debatter i det kommende byråd.

Stem og tag et aktivt valg
Politikerne sluttede også debatten med enighed. de var godt nok ikke helt enige om hvor krydset skal sættes den 21. november, men alle understregede hvor vigtigt det er, at man tager stilling til hvordan Herning Kommune skal udvikles og stemmer til valget.